Get Started. It's Free
or sign up with your email address
OUG 28/1999 by Mind Map: OUG 28/1999

1. Sunt scutiți de la utilizarea casei de marcat operatorii economici care se ocupă cu următoarele activități:

1.1. Comerț ocazional de produse agricole din producție proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizați în condițiile legii, în PIEȚE, TÂRGURI, OBOARE sau în alte locuri publice autorizate.

1.2. Vânzarea de ziare și reviste prin distribuitori specializați.

1.3. Serviciul public de transport de persoane cu metroul, serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate, autorizat să fie efectuat în interiorul unei localități, pe bază de BILETE sau ABONAMENTE tipărite.

1.4. Activitățile pentru care încasările se realizează pe bază de BONURI DE VALOARE FIXĂ tipărite conform legii: BILETE DE ACCES LA SPECTACOLE, MUZEE, EXPOZIȚII, TÂRGURI ȘI OBOARE, GRĂDINI ZOOLOGICE, GRĂDINI BOTANICE, BIBLIOTECI, LOCURI DE PARCARE PENTRU AUTOVEHICULE, BILETE DE PARTICIPARE LA JOCURI DE NOROC, ETC.

1.5. Activități de asigurări și ale caselor de pensii, activități de intermediere financiară, inclusiv activitățile auxiliare.

1.6. Activitățile desfășurate ca profesii libere sub toate formele de organizare, care NU IMPLICĂ înființarea unei societăți comerciale.

1.7. Vânzarea obiectelor de cult și serviciile religioase prestate de instituțiile de cult.

1.8. Comerțul cu amănuntul prin comis-voiajori și prin corespondență, cu excepția livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine, pe bază de COMANDĂ.

1.9. Serviciile de instalații, reparații și întreținere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului.

1.10. Vânzarea pachetelor de servicii turistice de către agențiile de turism.

1.11. Încasarea contravalorii energiei electrice și termice, a gazelor naturale, a apei și canalizării, a serviciilor de telefonie, de poștă și curier, de salubritate, de televiziune, de internet.

1.12. Efectuarea lucrărilor de construcții, reparații, amenajări și întreținere de locuințe.

1.13. Serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern și internațional, prestate de societăți comerciale cu personalitate juridică din România, pe bază de bilete sau abonamente.

1.14. Activitățile de jocuri de noroc, desfășurate prin intermediul acceptatoarelor de bancnote sau monede.

1.15. Serviciile de parcări auto, a căror contravaloare este încasată prin acceptatoare de bancnote sau monede.

1.16. Comețul de tip CASH & CARRY (comercianți vând mărfuri prin AUTOSERVIRE către persoane fizice, în scopul utilizării mărfurilor ca produse consumabile).

1.17. Transportul rutier internațional contra cost de persoane.

2. Art. 1

2.1. Operatorii economici care încasează cu numerar sau prin utilizarea cardurilor bancare sunt OBLIGAȚI să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale în vederea înmânării BONULUI FISCAL clienților (la solicitarea clienților, trebuie eliberată și o FACTURĂ).

2.2. Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin DISTRIBUITORI AUTORIZAȚI. Aceștia comercializează, de asemenea, și echipamente complementare pentru aparatura electronică, cum ar fi rolele de hârtie.

2.3. Distribuitorii au obligația de a asigura service-ul aparatelor electronice comercializate, atât direct, cât și indirect - prin colaboratori autorizați.

2.3.1. Distribuitor autorizat poate fi: producătorul, importatorul sau persoana juridică română care achiziționează aparatura electronică fiscală din unul din statele Uniunii Europene.

2.4. În cazul defectării, utilizatorul este obligat să folosească, până la punerea în funcțiune a aparaturii, un REGISTRU SPECIAL, în care să consemneze toate înregistrările contabile aferente operațiunilor efectuate, și să emită CHITANȚE.

2.4.1. În orice altă situație, este INTERZIS ca operatorii economici să înmâneze alte documente care atestă plata contravalorii bunurilor sau serviciilor prestate.

2.5. Dacă operatorul economic refuză emiterea și înmânarea bonului fiscal către client, clientul are dreptul de a beneficia de bunul achiziționat sau de serviciul prestat FĂRĂ PLATA CONTRAVALORII ACESTUIA.

3. Art. 2

3.1. În cazul în care nu sunt utilizate aparate de marcat electronice fiscale, este OBLIGATORIE emiterea de CHITANȚE.

4. Art. 3

4.1. Se consideră aparate de marcat electronice fiscale: casele de marcat și alte sisteme ce includ dispozitive cu funcții de case de marcat (ce conțin un modul fiscal, ce controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare și afișajul client).

4.2. Funcțiile aparatelor de marcat electronice fiscale sunt:

4.2.1. Conservarea datelor prin acumulări progresive

4.2.2. Imprimarea și emiterea de bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de închidere zilnică, rapoarte fiscale periodice.

4.2.3. Înregistrarea în memoria fiscală a datelor de sinteză cu caracter fiscal, provenite din rapoartele fiscale de închidere zilnică.

4.2.4. Blocarea automată a funcționării aparatului când sunt inactive oricare dintre dispozitivele controlate de modulul fiscal.

4.2.5. Asigurarea continuității funcționării și înregistrării datelor, coerenței structurii de date și a documentelor emise, asigurarea procedurilor de recuperare.

4.3. MEMORIA FISCALĂ = dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, ce permite acumulări progresive ale datelor, fără posibilitatea de modificare sau ștergere, putând fi păstrate vreme de 10 ani de la data înlocuirii lor.

4.3.1. Se stochează: denumirea și CUI-ul emitentului, adresa de la locul instalării aparatului, logotipul și seria fiscală a aparatului.

4.4. Aparatele de marcat electronice fiscale sunt sigilate prin aplicarea unui SIGILIU FISCAL de către persoane autorizate de către Ministerul Finanțelor Publice.

4.4.1. Ministerul Finanțelor Publice gestionează lista distribuitorilor autorizați și a aparatelor de marcat electronice fiscale comercializate.

4.5. Înainte de a intra pe piață, aparatetele de marcat electronice fiscale trebuie să primească AVIZUL TEHNIC FAVORABIL din partea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare.