Giữ chân khách hàng

14 bí quyết giữ chân khách hàng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Giữ chân khách hàng by Mind Map: Giữ chân khách hàng

1. 2. Vui vẻ, chu đáo, biết nói cám ơn

2. 9. Đối xử tốt với nhân viên, đồng nghiệp

3. 8. Đền đáp thỏa đáng sự trung thành của khách hàng

4. 1. Phân phối hàng nhanh, chiết khấu đôi chút

5. 3. Thăm dò nhu cầu mua sản phẩm mới của khách hàng

6. 4. Sản phẩm dịch vụ phải có thay đổi theo thời gian

7. 5. Tính đến giá trị của khách hàng trong dài hạn

8. 6. Tìm ra cách phục vụ tốt chứ không phải giảm giá

9. 7. Nguồn lợi của khách hàng khi mua sản phẩm

10. 10. Giữ mối quan hệ tốt với khách hàng

11. 11. Giải quyết nhanh vấn đề than phiền của khách hàng

12. 12. Hướng dẫn khách hàng

13. 13. Luôn hướng vào nhu cầu của khách

14. 14. Phát huy ý tưởng mới