Giữ chân khách hàng

14 bí quyết giữ chân khách hàng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Giữ chân khách hàng by Mind Map: Giữ chân khách hàng

1. 9. Đối xử tốt với nhân viên, đồng nghiệp

2. 8. Đền đáp thỏa đáng sự trung thành của khách hàng

3. 10. Giữ mối quan hệ tốt với khách hàng

4. 11. Giải quyết nhanh vấn đề than phiền của khách hàng

5. 12. Hướng dẫn khách hàng

6. 13. Luôn hướng vào nhu cầu của khách

7. 14. Phát huy ý tưởng mới

8. 2. Vui vẻ, chu đáo, biết nói cám ơn

9. 1. Phân phối hàng nhanh, chiết khấu đôi chút

10. 3. Thăm dò nhu cầu mua sản phẩm mới của khách hàng

11. 4. Sản phẩm dịch vụ phải có thay đổi theo thời gian

12. 5. Tính đến giá trị của khách hàng trong dài hạn

13. 6. Tìm ra cách phục vụ tốt chứ không phải giảm giá

14. 7. Nguồn lợi của khách hàng khi mua sản phẩm