Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Соціальна психологія by Mind Map: Соціальна психологія
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Соціальна психологія

додаються

Модуль 3

Лекції

Пояснювальна записка

Модуль 1

Лекції

Самостійна робота студентів

Тема 1. Місце і роль соціальної психології в системі наукового знання

Тема 2. Соціальна психологія особистості

Тема 3. Основи психології спілкування

Проблема взаємодії в соціальній психології

Соціальна психологія груп та масових явищ

Модуль 5

Лекції

Семінарські заняття

Література

Додаткова література

Основна література

модуль 2

лекції

семінарські заняття

модуль 4

Лекція

Система поточного і підсумкового контролю знань

оцінка самостійної роботи ( 10 завдань-5 балів кожен (50 б.))

оцінка роботи на семінарах (1 заняття - 10 балів)

відвідування лекцій (6 балів) і семінарів(2 бали)

тестові завдання - 100 завдань (100 балів)

іспит - 40 балів