Magazine Translate Team

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Magazine Translate Team by Mind Map: Magazine Translate Team

1. Các hoạt động

1.1. Tạp chí

1.1.1. Điểm báo

1.1.2. Dịch bài trên tạp chí

1.1.3. Chia sẻ cảm nhận

1.2. Phim

1.2.1. Đề xuất& chọn phim

1.2.2. Download Film

1.2.3. Dịch phụ đề

1.2.4. Xem phim

1.2.5. Chia sẻ cảm nhận

1.2.6. Làm clip

1.3. hoạt động #

1.3.1. Online

1.3.1.1. Game tri thức

1.3.1.2. "loto"

1.3.2. Offline

2. Lợi ích tham gia

2.1. Nhận tạp chí

2.1.1. mới nhất

2.1.2. đa dạng

2.1.3. nhiều lĩnh vực

2.2. Trao đổi- chia sẻ vấn đề bạn quan tâm

2.3. Phát triển khả năng tin học tiếng anh

2.4. Đào tạo kĩ năng mềm

2.4.1. Team Work

2.4.2. Giao tiếp

2.4.3. ....

2.5. Phát triển tri thức của chính bạn và chia sẻ cho cộng đồng

3. Giới thiệu

3.1. Mục đích

3.1.1. Cung cấp các công cụ làm việc

3.1.2. Định hướng, phát triển cá nhân

3.2. Sứ mệnh

3.2.1. Biến thông tin thành tri thức

3.2.2. Tạo dựng 1 "Phong cách 2.0"

3.3. Tầm nhìn

3.3.1. Hệ thống quản lý và chia sẻ tri thức giá trị

3.3.2. Môi trường học tập, rèn luyện kiểu mới

3.4. Giá trị

3.4.1. Chân thực

3.4.2. Đa chiều

3.4.3. Sáng tạo

3.4.4. All for one - One for all

4. Đăng ký tham gia

4.1. 16+

4.2. Đam mê tri thức

4.3. Mong muốn chia sẻ

4.4. Tiếng anh khá

4.5. Làm Test