Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Magazine Translate Team by Mind Map: Magazine Translate Team
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Magazine Translate Team

Giới thiệu

Mục đích

Cung cấp các công cụ làm việc

Định hướng, phát triển cá nhân

Sứ mệnh

Biến thông tin thành tri thức

Tạo dựng 1 "Phong cách 2.0"

Tầm nhìn

Hệ thống quản lý và chia sẻ tri thức giá trị

Môi trường học tập, rèn luyện kiểu mới

Giá trị

Chân thực

Đa chiều

Sáng tạo

All for one - One for all

Các hoạt động

Tạp chí

Điểm báo

Dịch bài trên tạp chí

Chia sẻ cảm nhận

Phim

Đề xuất& chọn phim

Download Film

Dịch phụ đề

Xem phim

Chia sẻ cảm nhận

Làm clip

hoạt động #

Online, Game tri thức, "loto"

Offline

Lợi ích tham gia

Nhận tạp chí

mới nhất

đa dạng

nhiều lĩnh vực

Trao đổi- chia sẻ vấn đề bạn quan tâm

Phát triển khả năng tin học tiếng anh

Đào tạo kĩ năng mềm

Team Work

Giao tiếp

....

Phát triển tri thức của chính bạn và chia sẻ cho cộng đồng

Đăng ký tham gia

16+

Đam mê tri thức

Mong muốn chia sẻ

Tiếng anh khá

Làm Test