Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Психологія ментальності клієнта by Mind Map: Психологія ментальності клієнта
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Психологія ментальності клієнта

Змістовий модуль І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ СПІЛКУВАННЯ

Тема 1. Історичні та сучасні уявлення про ментальність

Тема 2. Генезис, структура й основні життєві прояви ментальності

Змістовий модуль ІІ. РІЗНОВИДИ МЕНТАЛЬНОСТІ КЛІЄНТА

Тема 1. Сімейно-релігійні типи ментальності

Тема 2. Гендерна ментальність клієнта

Тема 3. Етнічна ментальність клієнта

Тема 4.Територіально-поселенські ментальності

Змістовий модуль ІІІ. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЇ МЕНТАЛЬНОСТІ КЛІЄНТА

Тема 1. Проблеми дослідження професійної ментальності

Тема 2.Методи дослідження ментальності