Belang van Buitenwerk

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Belang van Buitenwerk by Mind Map: Belang van Buitenwerk

1. 6. Respectvol en zorgzaam om te gaan

1.1. Ervaringen mee opdoen

2. 7. Voorbeeld van ons natuurlijk erfgoed

2.1. Vergt onze aandacht, belangstelling en zorg.

3. 8. Duurzaamheid

3.1. De regels leren toepassen van verantwoord omgaan met de natuur

4. 10. Inspiratiebron

4.1. Voor ethische, poetische, avontuurlijke activiteiten

5. 9. Activiteiten in de open lucht

5.1. Vele mogelijkheden om te leren en te en spelen

6. 1. Uitgangspunt voor Natuuronderwijs

6.1. De onderwerpen en lesinhoud komen uit de belevingswereld van de kinderen

7. 2. De plaats om Natuuronderwijs te leren

7.1. De natuur is buiten dus ga daar aan de slag

8. 3. Als voorbeeld van ecosystemen

8.1. De samenhang van planten, dieren en abiotische factoren is in de omgeving aanwezig

9. 4. Object voor onderzoek doen

9.1. Hypothese stellen, onderzoeken, waarnemen, conclusies trekken

10. 5. Contact met de natuur maken

10.1. Kinderen leren om naar de natuur te kijken op de juiste manier