Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Belang van Buitenwerk by Mind Map: Belang van Buitenwerk
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Belang van Buitenwerk

1. Uitgangspunt voor Natuuronderwijs

De onderwerpen en lesinhoud komen uit de belevingswereld van de kinderen

2. De plaats om Natuuronderwijs te leren

De natuur is buiten dus ga daar aan de slag

3. Als voorbeeld van ecosystemen

De samenhang van planten, dieren en abiotische factoren is in de omgeving aanwezig

4. Object voor onderzoek doen

Hypothese stellen, onderzoeken, waarnemen, conclusies trekken

5. Contact met de natuur maken

Kinderen leren om naar de natuur te kijken op de juiste manier

6. Respectvol en zorgzaam om te gaan

Ervaringen mee opdoen

7. Voorbeeld van ons natuurlijk erfgoed

Vergt onze aandacht, belangstelling en zorg.

8. Duurzaamheid

De regels leren toepassen van verantwoord omgaan met de natuur

10. Inspiratiebron

Voor ethische, poetische, avontuurlijke activiteiten

9. Activiteiten in de open lucht

Vele mogelijkheden om te leren en te en spelen