Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Niedostosowanie społeczne by Mind Map: Niedostosowanie społeczne
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Niedostosowanie społeczne

jest pojęciem węższym od niedostosowania. W znaczeniu socjologicznym niedostosowana społecznie jest każda jednostka godząca swoim postępowaniem w interes całości społeczeństwa, nie respektująca przyjętych norm społeczno-moralnych.

Niepowodzenia szkolne

Przyczyny

Przyczyny

Biologiczne (wewnętrzne)

np. uszkodzenie centralnego układu nerwowego

Psychiczne

uwarunkowane przede wszystkim czynnikami dziedziczności i obejmuje swery emocjonalne co powoduje zmiany psychopatyczne

Środowiskowe(zewnętrzne)

Rodzaje niedostosowania

Manifestowanie w postaci zahamowania jednostki w środowisku

- brak zaufania do ludzi, nowych sytuacji, brak pewności siebie - depresja (różnorodność i zmienność poziomu reakcji) - wycofanie się (izolacja, wyobcowanie, niechęć do kontaktów) - niekonsekwentne pospępowanie (dziecko takie żyje chwilą obecną)

Manifestowanie postawą demonstracyjno-bojową

wrogość w stosunku do dorosłych (chce przez to zwrócić na siebie uwagę) - otwarta wrogość (kary dla takiego dziecka potwierdzają, że jest niekochane) - wrogość w stosunku do dzieci (pokazanie się lub manifestacja) - łagodniejsze formy aspołecznego zachowania się (brak pragnienia, by zadowolić dorosłych, autyzm, obojętność wobec dorosłych)

Manifestacja w postaci "skrajnej aspołeczności"

Brak jest zainteresowania tym,czy dorośli aprobują zachowanie dziecka, czy nie. Jeżeli dziecko nie oprze się na instynkcie i doświadczeniu, to nie ma do czego apelować. Dzieci takie nie chcą kontaktu, nie pragną wybaczenia, nie mają skrupułów.