MS Excel. Tabelarvutus programm.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MS Excel. Tabelarvutus programm. by Mind Map: MS Excel. Tabelarvutus programm.

1. Andmete vorming. Vorming-Lahtrid.

1.1. Arv

1.1.1. Arv

1.1.2. Valuuta

1.1.3. Kuupäev

1.1.4. Protsent

1.1.5. Murd

1.1.6. Tekst

1.2. Joondus

1.3. Font

1.4. Ääris

1.5. Muster

2. Valemid.

2.1. Arvutuse tehtemärgid

3. Funktsioonid.

3.1. Matemaatikafunktsioonid.

3.2. Statistikafunktsioonid.

3.3. Tekstifunktsioonid.

3.4. Loogikafunktsioonid.

4. Diagrammid. Diagramm-Lisa.

5. Töövihikud ja töölehed