Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

MS Excel. Tabelarvutus programm. by Mind Map: MS Excel.
Tabelarvutus
programm.
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

MS Excel. Tabelarvutus programm.

Andmete vorming. Vorming-Lahtrid.

Arv

Arv

Valuuta

Kuupäev

Protsent

Murd

Tekst

Joondus

Teksti joondus lahtris.

Font

Ääris

Muster

Valemid.

Iga valem alati algab võrdusmärgiga.

Arvutuse tehtemärgid

Funktsioonid.

Matemaatikafunktsioonid.

Statistikafunktsioonid.

Tekstifunktsioonid.

Loogikafunktsioonid.

Diagrammid. Diagramm-Lisa.

Töövihikud ja töölehed