MS Excel. Tabelarvutus programm.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MS Excel. Tabelarvutus programm. by Mind Map: MS Excel. Tabelarvutus programm.

1. Funktsioonid.

1.1. Matemaatikafunktsioonid.

1.2. Statistikafunktsioonid.

1.3. Tekstifunktsioonid.

1.4. Loogikafunktsioonid.

2. Diagrammid. Diagramm-Lisa.

3. Töövihikud ja töölehed

4. Andmete vorming. Vorming-Lahtrid.

4.1. Arv

4.1.1. Arv

4.1.2. Valuuta

4.1.3. Kuupäev

4.1.4. Protsent

4.1.5. Murd

4.1.6. Tekst

4.2. Joondus

4.3. Font

4.4. Ääris

4.5. Muster

5. Valemid.

5.1. Arvutuse tehtemärgid