Змістовий модуль 4. Організація навчального процесу з іноземної мови

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Змістовий модуль 4. Організація навчального процесу з іноземної мови by Mind Map: Змістовий модуль 4. Організація навчального процесу з іноземної мови

1. Лекція 2. Врахування вікових особливостей та інтересів учнів у навчанні ІМ.

1.1. 1. Особливості навчання іноземних мов в початковій школі

1.2. 2. Особливості навчання іноземних мов в основній школі

1.3. 3. Особливості навчання іноземних мов в старшій школі

2. Лекція 1. Структура і зміст уроку. Планування у роботі вчителя.

2.1. 1. Система планування в середній школі.

2.2. 2. Урок як основна організаційна форма навчання.

2.3. 3. Вимоги до уроку іноземної мови.

3. Лекція 3. Позакласна робота у навчанні ІМ.

3.1. 1. Основні характеристики позакласної роботи

3.2. 2. Види та форми позакласної роботи з ІМ.

3.3. 3. Кабінет іноземної мови

4. Семінарське заняття 1. Структура та зміст уроку. Планування у роботі вчителя.

4.1. 1. Урок як основна організаційна форма навчання. Структура уроку ІМ.

4.2. 2. Підготовка вчителя до уроку. Структура плану уроку. Визначення цілей уроку.

4.3. 3. Планування у роботі вчителя ІМ. 3. Календарно-річний план.

4.4. 4. Поурочний план. План-конспект уроку.

4.5. 5. Аналіз уроку ІМ.

4.6. 6. Особливості навчання ІМ на різних ступенях

5. Семінарське заняття 2. Позакласна робота у навчанні ІМ.

5.1. 1. Мета позакласної роботи з ІМ. Психолого-педагогічні аспекти позакласної роботи.

5.2. 2. Принципи організації позакласної роботи з ІМ.

5.3. 3. Форми позакласної виховної роботи з ІМ.

5.4. 4. Заходи позакласної роботи та умови їх проведення.

5.5. 5. Проведення тижня ІМ у школі. Приклади позакласних заходів.