ความสัมพันะ์ระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่กับสาสตร์อื่น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความสัมพันะ์ระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่กับสาสตร์อื่น by Mind Map: ความสัมพันะ์ระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่กับสาสตร์อื่น

1. ความรู้วัสดุศาสตร์

1.1. มาใช้ในการผลิตโครงรถยนต์ ซึ่งต้องมีหน้ำหนักเบา

2. ความรู้วิศวกรรมศาสตร์และเรื่องกลศาสตร์และวัสดุศาสตร์

2.1. มาพัมนาเบาะที่นั่งให้มีความสะดวกสบายต่อการใช้งาน

3. ความรู้วิทยาศาสตร์เรื่องการเหนี่ยวนำของแม่เหล้กไฟฟ้า

3.1. มาสร้างมอเตอร์ โดยเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเพื่อให้มีแรงบิด

4. ความรู้สิลปกรรมศาสตร์และวิศวกรรมสาสตร์เรื่อง การออกแบบและอากาศพลศาสตร์

4.1. มาใช้ออกแบบรถยนต์ให้มีแรงต้านอากาศน้อยที่สุด

5. ความรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องเซ็นเซอร์

5.1. มาใช้ในการควบคุมแรงดันไฟฟ้าและอุรหภูมิของแบตเตอรี่

6. ความรู้วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เรื่องแรงดันไฟฟ้าและการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

6.1. มาพัมนาอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า

7. ความรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องเซลล์เคมีไฟฟ้า

7.1. มาสร้างแบตเตอรี่ซึ่งอุปกรณ์หลักในการเก็บและจ่ายพลังงานไฟฟ้า

8. ความรู้วัสดุศาสตร์ เรื่องสมบัติวัสดุ และพื้นผิวสัมผัส

8.1. มาพัมนาล้อรถยนต์ให้เกาะติดถนนทุกสภาพพื้นผิว