Asjaajamine

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Asjaajamine by Mind Map: Asjaajamine

1. kaasaaegne dokumendihaldus

1.1. saabunud ja väljaläinud kirjade,dokumentide registreerimine

1.2. kirjade, sisedokumentide trükkimine

1.3. dokumentide määratlus

1.4. dokumentide postitamine

1.5. dokumentide loetelu koostamine

2. arhiivinduse alused

2.1. dokumentide hoidmine ja kasutamine

2.2. arhivaalide loetelu koostamine

2.3. arhivaalide hävitamine

2.4. arhivaalide füüsiline korrastamine

2.5. asutuse arhiivitöö korraldamine

2.6. õigusaktide tundmine

3. juhi abistamine