Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Asjaajamine by Mind Map: Asjaajamine
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Asjaajamine

kaasaaegne dokumendihaldus

saabunud ja väljaläinud kirjade,dokumentide registreerimine

kirjade, sisedokumentide trükkimine

dokumentide määratlus

dokumentide postitamine

dokumentide loetelu koostamine

arhiivinduse alused

dokumentide hoidmine ja kasutamine

arhivaalide loetelu koostamine

arhivaalide hävitamine

arhivaalide füüsiline korrastamine

asutuse arhiivitöö korraldamine

õigusaktide tundmine

juhi abistamine