õpetaja kohustused

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
õpetaja kohustused by Mind Map: õpetaja kohustused

1. arenguvestlused

2. psühholoog

3. ema

4. aitaja, lohutaja

5. uurija

6. politsei

7. näitleja

8. suhtleja

9. näitleja

10. kohtunik

11. psühholoog