Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

õpetaja kohustused by Mind Map: õpetaja kohustused
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

õpetaja kohustused

arenguvestlused

psühholoog

uurija

ema

aitaja, lohutaja

politsei

näitleja

suhtleja

näitleja

kohtunik

psühholoog