методологія соціальнопедагогічного дослідження

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
методологія соціальнопедагогічного дослідження by Mind Map: методологія соціальнопедагогічного дослідження

1. Модуль 1 Теоретикометодологічні основи соціальнопедагогічного дослідження

1.1. Методологічні засади соціального пізнання

1.1.1. Соціально педагогічне дослідження, види та особливості проведення

1.1.1.1. С.Р. Визначити тему власного соціально педагогічного дослідження

1.2. Категоріальний апарат та програма соціально педагогічного дослідження

1.2.1. Характеристика принципів проведення соціально педагогічного дослідження

1.2.1.1. С.Р. Схема проведення наукового дослідження

2. Модуль 2 Методи соціально педагогічного дослідження

2.1. Теоретичні методи спд

2.1.1. Експеримент як складова частина наукового дослідження

2.1.1.1. С.Р. Складіть кваліфікаційну таблицю

2.1.1.2. Дібрати кілька зразків анкет з соціальнопедагогічної проблематики

2.2. Методи зведення та обробки результатів спд

2.2.1. Статистичні методи обробки результатів спд

2.2.1.1. Оформлення спд

2.2.1.2. Розробити сценарій проведення фокус групи

3. ІНДЗ

3.1. Визначення категоріального апарату спд з обраної проблеми

3.2. Розробити план проведення експериментальної роботи

3.3. Підготувати фрагмент наукової роботи