Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pedagogia by Mind Map: Pedagogia

1. Didactica

1.1. Didactica limbi și leteraturi străine

1.1.1. Educație lingvistică și comunicare interculturală, Teoria și praxiologia didacticii limbii române ca limbă nematernă/străină, Teoria și praxiologia didacticii limbii ruse ca limbă nematernă/străină Educație interculturală Metodologia cercetării pedagogice

1.2. Didactica EFS

1.2.1. Educatiei fizice si sportive a tinerei generatii, Educatiei fizice si sportive a copiilor cu nevoi speciale, Educatiei fizice militare, Educatiei fizice profesionale, Educatiei fizice a persoanelor de varsta

1.3. Didactica istoriei

1.3.1. Evaluarea competențelor specifice la ISTORIE, TIC în Predarea Disciplinelor Istorice, Tratarea problemelor sensibile, Metodologia formarii competentelor specifice, Elaborarea si expertizarea produselor curriculare, Abordarea didactică a surselor istorice

1.4. Didactica matematicii

1.4.1. Abordarea conţinuturilor: trecerea de la o aritmetică teoretică la o varietate de contexte problematice generalizate de aritmetică, Pregătirea elevilor: trecerea de la aplicarea unor algoritmi rezolutivi la utilizarea de strategii în rezolvarea de probleme, Invăţare: reamplasarea accentului de pe memorare repetată pe explorare-investigare, Predare: trecerea de la subiectivismul şi rigiditatea în aprecierea cu note la transformarea evaluării într-un mijloc de autoapreciere şi stimulare a elevului

2. Pedagogia preșcolară

3. Pedagogia școlară

4. Pedagogia specială