OSCILAŢII MECANICE

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
OSCILAŢII MECANICE by Mind Map: OSCILAŢII MECANICE

1. Oscilaţii mecanice amortizate

1.1. Amortizată

1.2. Aperiodică

2. Mărimi caracteristice mişcării oscilatorii

2.1. Elongaţia y

2.2. Amplitudinea A

2.3. Perioada T

2.4. Frecvenţa

3. Fenomene periodice.Procese oscilatorii în natură şitehnică.

3.1. Definiţie

3.2. Exemple de oscilatori

4. Oscilatori mecanici cuplaţi

4.1. Oscilaţii forţate şi întreţinute

4.2. Rezonanţa

5. Modelul oscilatorului armonic

5.1. Ecuaţii de mişcare

5.2. Energia oscilatorului liniar armonic

6. Compunerea oscilaţiilor armonice

6.1. Paralele şi de frecvenţe egale

6.1.1. Metoda trigomometrică

6.1.2. Metoda fazorială

6.2. De frecvenţe puţin diferite

6.2.1. Schedule

6.2.2. Budget

6.3. Perpendiculare

6.3.1. KPI's

6.3.1.1. New node

6.3.1.1.1. New node