Prekršajni postupak

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Prekršajni postupak by Mind Map: Prekršajni postupak

1. Temeljna načela prekršajnog postupka

1.1. Načelo zakonitosti

1.2. Pretpostavka okrivljenikove nedužnosti - presumpcija

1.3. Dužnost utvrđivanja svih važnih činjenica

1.4. Pravo okrivljenika na obranu

1.5. Vođenje jedinstvenog postupka protiv pravne i odgovorne osobe

1.6. Načelo ekonomičnosti postupka

1.7. Pravo na žalbu i pravomoćnosti odluke o prekršaju

1.8. Jezik i pismo u postupku

2. Vrste prekršaja

2.1. Prema načinu izvršenja

2.1.1. Prekršaji izvršeni činjenjem

2.1.2. Prekršaji izvršeni nečinjenjem

2.2. Prema vremenu njihova trajanja

2.2.1. Trajni

2.2.2. Trenutni

2.3. Prema posljedicama koje mogu proizvesti

2.3.1. Materijalni

2.3.2. Formalni

2.4. S obzirom na počinitelja

2.4.1. Opći

2.4.2. Posebni

3. Tri slučaja isključenja protupravnosti

3.1. Nužna obrana

3.2. Krajnja nužda

3.3. Sila i prijetnja

4. Pokušaj - da bi postojao pokušaj, moraju se ostvariti tri nužna obilježja:

4.1. 1. Mora postojati namjera započinjanja prekršaja

4.2. 2. Mora se započeti ostvarivanje prekršaja

4.3. 3. Prekršaj ne smije biti dovršen

5. Sudionici u počinjenju prekršaja su:

5.1. Supočinitelj

5.2. Poticatelj

5.3. Pomagatelj

6. Stjecaj prekršaja

6.1. Idealni stjecaj

6.2. Realni stjecaj

7. Krivnja

7.1. Ubrojivost

7.2. Namjera i nehaj

7.3. Svijest o protupravnosti djela

8. Prekršajne sankcije

8.1. Kazne

8.2. Mjere upozorenja

8.3. Zaštitne mjere

8.4. Odgojne mjere

9. Tijek postupka

9.1. Pripremno ročište

9.2. Glavna rasprava

9.3. Rješenje o prekršaju

10. Pravni lijekovi u prekršajnom postupku

10.1. Žalba

10.2. Obnova postupka

10.3. Zahtjev za zaštitu zakonitosti

10.4. Zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne

10.5. Zahtjev za izvanredno preispitivanje odluke u prekršajnom postupku