Rola szkoleń w procesie rozwoju zawodowym pracowników na przykładzie hotelu sieci Starwood Polska...

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rola szkoleń w procesie rozwoju zawodowym pracowników na przykładzie hotelu sieci Starwood Polska- The Westin Warsaw by Mind Map: Rola szkoleń w procesie rozwoju zawodowym pracowników na przykładzie hotelu sieci Starwood Polska- The Westin Warsaw

1. I. SZKOLENIA JAKO FORMA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW

1.1. 1.1. KONCEPCJA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ W KONTEKŚCIE EDUKACJI USTAWICZNEJ

1.2. 1.2. DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW- NIEODZOWNY ELEMENT ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ

1.3. 1.3. ISTOTA, CELE I RODZAJE SZKOLEŃ

1.3.1. 1.3.1. Rodzaje i formy szkolenia

1.3.2. 1.3.2. Metody i techniki szkolenia

2. II. SYSTEM SZKOLEŃ W ORGANIZACJI A ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKA

2.1. 2.1. OPIS SYSTEMU SZKOLEŃ W ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ

2.1.1. 2.1.1. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

2.1.2. 2.1.2. Projektowanie szkoleń

2.1.3. 2.1.3. Ocena efektywności szkoleń

2.2. 2.2. SYSTEM SZKOLEŃ W ORGANIZACJI W ASPEKCIE ROZWOJU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW

3. PODSUMOWANIE

4. BIBLIOGRAFIA

5. SPIS TABEL

6. SPIS RYSUNKÓW

7. SPIS WYKRESÓW

8. ZAŁĄCZNIKI

9. Wstęp

10. III. SYSTEM SZKOLEŃ PRACOWNICZYCH W HOTELU SIECI STARWOOD POLSKA- THE WESTIN WARSAW

10.1. 3.1. POLITYKA JAKOŚCI USŁUG W HOTELU THE WESTIN WARSAW

10.2. 3.2. ZASOBY LUDZKIE HOTELU THE WESTIN WARSAW

10.3. 3.3. SYSTEM SZKOLEŃ W HOTELU THE WESTIN WARSAW

11. IV. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH

11.1. 4.1. CEL I PRZEDMIOT BADAŃ WŁASNYCH

11.2. 4.2. PROBLEMY I HIPOTEZY BADAWCZE

11.3. 4.3. METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA

11.4. 4.4. TEREN I ORGANIZACJA BADAŃ