Wpływ zajęć muzyczno-ruchowych na emocjonalny rozwój dziecka

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wpływ zajęć muzyczno-ruchowych na emocjonalny rozwój dziecka by Mind Map: Wpływ zajęć muzyczno-ruchowych na emocjonalny rozwój dziecka

1. Rozdział I

1.1. Charakterystyka rozwoju emocjonalnego u dzieci w wieku przedszkolnym.

1.1.1. 1.1. Co to są emocje.

1.1.2. 1.2. Rozwój emocjonalny dziecka.

1.1.3. 1.3. Ekspresja, twórczość i ich problematyka.

1.1.4. 1.4.Rozwój dzieci poprzez zajęcia muzyczne.

2. Rozdział II

2.1. Projekt badań

2.1.1. Scenariusze zajęć muzyczno-ruchowych