Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Obraz ojca, matki i siebie na podstawie identyfikacji z modelami. by Mind Map: Obraz ojca, matki i siebie na podstawie identyfikacji z modelami.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Obraz ojca, matki i siebie na podstawie identyfikacji z modelami.

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

1. Komunikacja interpersonalna w społeczeństwie – zarys problemu. Komunikacja niewerbalna jako istotny przekaz emocji i sygnałów społecznych.

1. Zarys wiedzy o okresach rozwoju społecznego dzieci trzyletnich, czteroletnich i pięcioletnich na podstawie literatury psychologicznej.

3. Przegląd wybranych badań.

4. Metody badań.

4.1. Cel badań, zakres i pytania badawcze.

4.2. Metody i narzędzia badawcze.

4.3. Charakterystyka osób badanych i organizacja badań.

5. Wyniki badań.

6. Podsumowanie i uwagi własne.