Obraz ojca, matki i siebie na podstawie identyfikacji z modelami.

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Obraz ojca, matki i siebie na podstawie identyfikacji z modelami. by Mind Map: Obraz ojca, matki i siebie na podstawie identyfikacji z modelami.

1. 1. Komunikacja interpersonalna w społeczeństwie – zarys problemu. Komunikacja niewerbalna jako istotny przekaz emocji i sygnałów społecznych.

2. 1. Zarys wiedzy o okresach rozwoju społecznego dzieci trzyletnich, czteroletnich i pięcioletnich na podstawie literatury psychologicznej.

3. 3. Przegląd wybranych badań.

4. 4. Metody badań.

4.1. 4.1. Cel badań, zakres i pytania badawcze.

4.2. 4.2. Metody i narzędzia badawcze.

4.3. 4.3. Charakterystyka osób badanych i organizacja badań.

5. 5. Wyniki badań.

6. 6. Podsumowanie i uwagi własne.