Obraz ojca, matki i siebie na podstawie identyfikacji z modelami.

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Obraz ojca, matki i siebie na podstawie identyfikacji z modelami. by Mind Map: Obraz ojca, matki i siebie na podstawie identyfikacji z modelami.

1. 1. Komunikacja interpersonalna w społeczeństwie – zarys problemu. Komunikacja niewerbalna jako istotny przekaz emocji i sygnałów społecznych.

2. 1. Zarys wiedzy o okresach rozwoju społecznego dzieci trzyletnich, czteroletnich i pięcioletnich na podstawie literatury psychologicznej.

3. 3. Przegląd wybranych badań.

4. 4. Metody badań.

4.1. 4.1. Cel badań, zakres i pytania badawcze.

4.2. 4.2. Metody i narzędzia badawcze.

4.3. 4.3. Charakterystyka osób badanych i organizacja badań.

5. 5. Wyniki badań.

6. 6. Podsumowanie i uwagi własne.