Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Obraz ojca, matki i siebie na podstawie identyfikacji z modelami. by Mind Map: Obraz ojca, matki i siebie na podstawie identyfikacji z modelami.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Obraz ojca, matki i siebie na podstawie identyfikacji z modelami.

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

1. Komunikacja interpersonalna w społeczeństwie – zarys problemu. Komunikacja niewerbalna jako istotny przekaz emocji i sygnałów społecznych.

1. Zarys wiedzy o okresach rozwoju społecznego dzieci trzyletnich, czteroletnich i pięcioletnich na podstawie literatury psychologicznej.

3. Przegląd wybranych badań.

4. Metody badań.

4.1. Cel badań, zakres i pytania badawcze.

4.2. Metody i narzędzia badawcze.

4.3. Charakterystyka osób badanych i organizacja badań.

5. Wyniki badań.

6. Podsumowanie i uwagi własne.