Telewizja jako czynnik wspierający oraz utrudniający proces wychowania w rodzinie

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Telewizja jako czynnik wspierający oraz utrudniający proces wychowania w rodzinie by Mind Map: Telewizja jako czynnik wspierający oraz utrudniający proces wychowania w rodzinie

1. Rozdział I Historia i znaczenie telewizji

1.1. 1.1. Co to jest telewizja?

1.2. 1.2. Powstanie telewizji

1.3. 1.3. Znaczenie telewizji

2. Wstęp

3. Rozdział III Telewizja jako instytucja utrudniająca proces wychowawczy

3.1. 3.1. Negatywne oddziaływanie telewizji na dziecko

3.2. 3.2. Uzależnienie dziecka od telewizji

3.3. 3.3. Ujemne skutki reklamy

4. Rozdział II Telewizja jako instytucja wspomagająca proces wychowania

4.1. 2.1. Funkcje telewizji

4.2. 2.2. Rola inspirująca telewizji w życiu dziecka

4.3. 2.3.Telewizja jako integracja rodziny

5. Zakończenie

6. Bibliografia