Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Telewizja jako czynnik wspierający oraz utrudniający proces wychowania w rodzinie by Mind Map: Telewizja jako czynnik wspierający oraz utrudniający proces wychowania w rodzinie
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Telewizja jako czynnik wspierający oraz utrudniający proces wychowania w rodzinie

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Rozdział I Historia i znaczenie telewizji

1.1. Co to jest telewizja?

1.2. Powstanie telewizji

1.3. Znaczenie telewizji

Wstęp

Rozdział III Telewizja jako instytucja utrudniająca proces wychowawczy

3.1. Negatywne oddziaływanie telewizji na dziecko

3.2. Uzależnienie dziecka od telewizji

3.3. Ujemne skutki reklamy

Rozdział II Telewizja jako instytucja wspomagająca proces wychowania

2.1. Funkcje telewizji

2.2. Rola inspirująca telewizji w życiu dziecka

2.3.Telewizja jako integracja rodziny

Zakończenie

Bibliografia