9 Teori Hubungan Etnik

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
9 Teori Hubungan Etnik by Mind Map: 9 Teori Hubungan Etnik

1. T.Freudian

1.1. Dollard (1937)

1.1.1. Berdasarkan konsep prejudis

1.1.2. Kekecewaan psikologi sebab kehidupan sosial

1.1.3. Kekecewaan dikurangkan dengan melepaskan kekerasan

1.1.3.1. Lebih senang diluahkan ke sasaran tertentu

1.1.3.2. Orang kulit putih

1.1.3.2.1. Kehitaman = ketakutan+keinginan yang terpendam

1.1.3.3. Kelompok minoriti lemah menjadi sasaran

2. T.Struktur Fungsionalisme

2.1. Parsons (1975)

2.1.1. Individu bertindak kepada insentif dan dikawal oleh hukuman dan denda

2.1.2. Masyarakat mengikat kepentingan dalam 1 pola sama sebab wujudnya:

2.1.2.1. Pembahagian buruh

2.1.2.1.1. Masyarakat yang makmur

2.1.2.2. Perkongsian nilai bersama

2.1.2.2.1. Masyarakat tang sejahtera

3. T.Kelas

3.1. Cox (1948)

3.1.1. Pertelingkahan ras disebabkan oleh:

3.1.1.1. Dasar dan sikap golongan kapitalis

3.1.1.2. Orang kulit putih terhadap orang bukan kulit putih dan kelas buruh

3.1.2. Prejudis dan ideologi = instrumen politik & ekonomi kapitalis

3.1.3. Hubungan ras = Hubungan proletariat-borjius = Masalah hubungan kelas politik

3.1.3.1. Kapitalisme berkembang dan menular, buruh ditindas

3.1.3.2. Ketidaksamarataan antara buruh kulit putih dan buruh kulit hitam

3.1.3.3. Ras wujud kerana menguntungkan pemerintah

3.1.3.3.1. Kedudukan sebenar sistem sosial masih tidak ditunjukkan

4. T.Masyarakt Majmuk

4.1. Furnivall (1948) & Smith(1965)

4.1.1. Satu rantai manusia - Orang Eropah, Cina, India, dan pelbagai kumpulan anak tempatan

4.1.2. Bergaul tetapi tidak bergabung agama, kebudayaan, bahasa, idea dan cara hidup

4.1.3. Bertemu hanya di pasar semasa membeli dan menjual

4.1.4. Masyarakat plural = Komuniti hidup bersebelahan, tetapi berasingan, dalam unit politik yang sama

4.1.5. Pembahagian buruh mengikut garisan ras

4.1.6. Pembahagian buruh mengikut garisan ras

4.1.7. Masyarakat plural = Komuniti hidup bersebelahan, tetapi berasingan, dalam unit politik yang sama

4.2. Kuper (1974 & 1977)

4.2.1. Menjelaskan bentuk pengkategorian ras dalam masyarakat melalui teori kelas

4.2.1.1. Masyarakat dibezakan mengikut:

4.2.1.1.1. Fenotaip

4.2.1.1.2. Tempat dalam susunan ekonomi

4.2.1.1.3. Tahap dalam sektor politik

4.2.2. Garisan pemisah ras akan diikut semasa konflik berlaku

4.2.3. Kategori ras dalam masyarakat majmuk ditentukan oleh sejarah manakala kategori berkenaan dibentuk oleh persaingan dan konflik antara kumpulan

5. T.Pasaran Buruh Terpisah

5.1. Bonacich (1972)

5.1.1. Kesedaran terhadap perbezaan kuasa dalam pasaran buruh yang menyebabkan pertelingkahan antara buruh kulit putih dan kulit hitam

5.1.1.1. Peniaga ingin buruh murah dan lemah untuk persaingan dengan peniaga lain

5.1.1.2. Buruh dipisah mengikut etnik

5.1.1.2.1. Kewujudan buruh murah mengancam buruh yang bergaji tinggi

5.1.1.2.2. Kelemahan kuasa kelas buruh murah menakutkan buruh bergaji tinggi kerana mereka mudah dikuasai oleh peniaga

5.1.1.2.3. Bagi mengukuhkan kedudukan , kelas buruh bergaji tinggi akan:

6. T.Pilihan Rasional Tentang Hubungan Etnik

6.1. Sowell (1975), Schelling (1978), Banton (1997), Mansor (2000)

6.1.1. Tingkah laku merupakan fungsi sentimen peribadi dan kelompok sebayanya

6.1.1.1. Tingkah laku yang ditentukan dan dibuat akan mewujudkan ikatan sosial yang lebih erat dengan individu yang terlibat

6.1.1.1.1. Tingkah laku merupakan fungsi sentimen peribadi dan kelompok sebayanya

6.1.2. Mempunyai matlamat dan kecenderungan yang berbeza

6.1.3. Memaksimumkan ganjaran material dan kedudukan sosial

6.1.4. Individu yang gagal memaksimumkan ganjaran yang dihajati akan mengambil tindakan menggemblengkan kekuatan kolektif, dan dimensi yang dipilih menggambarkan konteks sejarah budaya masyarakat tersebut

6.1.4.1. Berdasarkan warisan budaya

6.1.4.1.1. Batas kumpulan bersifat terbuka

6.1.4.2. Berdasarkan warisan fizikal

6.1.4.2.1. Batas kumpulan bersifat tertutup

6.1.5. Individu yang gagal memaksimumkan kepuasan melalui pelbagai dimensi akan berpaling kepada soal-soal keagamaan dan ketuhanan

7. T.Pertukaran Sosial

7.1. John W. Thibaut & Harold H. Kelly

7.1.1. Pembelajaran dibentuk melalui ganjaran dan denda berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi klasik

7.1.1.1. Aktiviti sosial = Dapat ganjaran = keuntungan + minimumkan kos

7.1.1.2. Hanya teruskan aktiviti pekerjaan, percintaan, perkahwinan dan persahabatan jiak menguntungkan kedua-dua pihak = Makhluk rasional

7.1.1.3. Manusia merupakan ikhtiar sosial kerana cuba memenuhi keperluan diri hanya melalui kerjasama dengan individu lain

7.1.1.4. Perlu bertolak ansur dalam pertukaran sosial untuk:

7.1.1.4.1. Menghasilkan ganjaran

7.1.1.4.2. Mengurangkan kos

7.1.1.5. Rela melibatkan diri dalam perhubungan jangka panjang untuk mendapatkan hasil yang memuaskan

8. T.Sistem Ekological Bronfenbrenner

8.1. Brofenbrenner (1986,1997)

8.1.1. Percaya perkembangan manusia dipengaruhi oleh sistem/budaya sekeliling

8.1.2. Melihat persekitaran ekologikal manusia berdasarkan hubungannya dengan konteks individu itu berinteraksi

8.1.3. Membahagikan persekitaran ekologikal kepada:

8.1.3.1. Sistem Mikrosistem

8.1.3.1.1. Persekitaran terdekat

8.1.3.2. Sistem Mesosistem

8.1.3.2.1. Perhubungan antara mikrosistem dengan mikrosistem lain

8.1.3.3. Sistem Ekosostem

8.1.3.3.1. Pengalaman persekitaran yang melibatkan keputusan yang dibuat memberi kesan kepada individu

8.1.3.4. Sistem Makrosistem

8.1.3.4.1. Perkembangan individu yang dipengaruhi oleh norma-norma, nilai dan amalan masyarakat

8.1.3.5. Sistem Kronosistem

8.1.3.5.1. Perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa

9. T.Ekologi

9.1. Park (1950)

9.1.1. Dipengaruhi oleh Darwin tentang "Kemenangan bagi yang tergagah"

9.1.1.1. Sebagai ahli sebuah ras, pusaka biologikal diwarisi melalui perkahwinan

9.1.1.2. Sebagai ahli kumpulan sosial, warisan sosial kumpulan dipindah melalui komunikasi

9.1.1.2.1. Evolusi organik/biologikal untuk individu

9.1.1.2.2. Proses superorganik/evolusi sosial dan kebudayaan untuk kumpulan

9.1.2. Penghijrahan

9.1.2.1. Perhubungan yang tidak sama rata

9.1.2.1.1. Fenotaip berbeza

9.1.3. Individu sedar akan ciri-ciri status yang membezakan mereka dalam perhubungan persaingan

9.1.4. Manusia berstatus tinggi tidak bersaing dengan yang berstatus rendah atas kesamarataan

9.1.5. Prejudis = Luahan kesedaran kumpulan oleh manusia istimewa

9.1.5.1. Mempertahankan kepentingan

9.1.5.2. Memperkukuh struktur kategori