Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Bộ phận MARKETING ONLINE by Mind Map: Bộ phận MARKETING ONLINE
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Bộ phận MARKETING ONLINE

NV, CTV Marketing (Loan, Vương)

Biên tập, viết bài PR

Sưu tầm bài viết

Đăng bài

Chăm sóc, theo dõi hiệu quả những công việc được giao, báo cáo

Kỹ thuật SEO

HÌNH THỨC LÀM VIỆC

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

TRƯỞNG NHÓM (MsTRANG)

Hệ thống hóa các từ khóa liên quan

Liệt kê các đối thủ cạng tranh (điểm mạnh, yếu...)

Liệt kê các môi trường web, 4rum, blog...CÓ

Lập các Acc MXH, 4rum, Rao vặt...

Quản trị website công ty, các web vệ tinh

Thu thập và phân loại eMail

Chỉ đạo và chuẩn bị các nội dung truyền thông

Theo dõi chương trình marketing của đối thủ cạnh tranh

Đóng góp ý tưởng và điều chỉnh cho CHIẾN LƯỢC MARKETING DÀI HẠN

Theo dõi, đánh giá, báo cáo các công việc