Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Bộ phận MARKETING ONLINE by Mind Map: Bộ phận MARKETING ONLINE
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Bộ phận MARKETING ONLINE

NV, CTV Marketing (Loan, Vương)

Biên tập, viết bài PR

Sưu tầm bài viết

Đăng bài

Chăm sóc, theo dõi hiệu quả những công việc được giao, báo cáo

Kỹ thuật SEO

HÌNH THỨC LÀM VIỆC

Cộng tác

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tối ưu hóa các từ khóa liên quan trên website

Tối ưu hóa tìm kiếm

Tăng thứ hạng website

...

TRƯỞNG NHÓM (MsTRANG)

Hệ thống hóa các từ khóa liên quan

Đánh giá tính cạnh tranh

Số lượng tìm kiếm

Tương quan đối thủ

Phương án đề xuất

Liệt kê các đối thủ cạng tranh (điểm mạnh, yếu...)

Online

Offline

Liệt kê các môi trường web, 4rum, blog...CÓ

Chủ đề liên quan

Đối tượng khách hàng tiềm năng ở đó

Lập các Acc MXH, 4rum, Rao vặt...

Phân công, hướng dẫn cho các CTV public, chăm sóc, phát triển

Quản trị website công ty, các web vệ tinh

Thu thập và phân loại eMail

Chỉ đạo và chuẩn bị các nội dung truyền thông

Theo dõi chương trình marketing của đối thủ cạnh tranh

Đóng góp ý tưởng và điều chỉnh cho CHIẾN LƯỢC MARKETING DÀI HẠN

Theo dõi, đánh giá, báo cáo các công việc