TOPIK 4 Pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TOPIK 4 Pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia by Mind Map: TOPIK 4 Pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia

1. PERPADUAN

1.1. PENGERTIAN

1.1.1. merupakan matlamat akhir yang diidamkan dalam sebuah negara yang berbilang etnik

1.2. SEJARAH MENCARI KESATUAN

1.2.1. Malaya/Malaysia ibarat sebuah jigsaw puzzle​

1.2.2. Negeri-negeri dalam Malaya/Malaysia asalnya terikat kepada pusat2 yang berbeza

1.2.3. Melalui pembentukan “kesatuan” & “persekutuan”​

1.2.4. Bentuk Malayan Union 1946, ditentang & dimansuhkan​

1.2.5. Persekutuan Tanah Melayu 1948, semua negeri di Malaya

1.2.6. Kemerdekaan 1957, mercu KESATUAN

1.2.7. Persekutuan Malaysia 1963 – meluaskan KESATUAN, Semenanjung, Sabah & Sarawak

1.3. DETIK PERPADUAN

1.3.1. Pergaulan di pasar

1.3.2. mengadakan majlis perkahwinan

1.3.3. tempat makan

1.3.4. sokongan dalam sukan

1.3.5. menikmati cuti umum pelbagai perayaan

2. KESEPADUAN

2.1. PENGERTIAN:

2.1.1. Keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera yang dicapai tetapi diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sesebuah masyarakat.

2.2. PROSES PERPADUAN

2.2.1. ERA KESEPADUAN SOSIAL 1971 - 2011: - Faktor ekonomi sangat penting untuk kesepaduan sosial dimana pada tahun 2011 telah berlaku di Kg. Medan dan telah menjadi peristiwa. Kunci kesepaduan sosial Malaysia adalah melalui hubungan stabil dalam peringkat masyarakat, Negara,& Pasaran iaitu M+N+P walaupun sewaktu krisis global berlaku. Sebagai contoh , Masyakat Malaysia yang matang ialah:-

2.2.2. CONTOH: Masyarakat Malaysia yang matang ialah suka bertikam lidah tapi tidak berperang dan konflik wujud tetapi masih hidup dalam kesepaduan .

2.3. KONSEP KESEPADUAN SOSIAL

2.3.1. Suatu fenomena sosial yang dipacu oleh idaman mendalam terhadap perpaduan yang seharusnya pula mempengaruhi para anggota masyarakat tersebut untuk merungkai pelbagai ikhtiar dan kegiatan yang dianggap sebagai prasyarat mencapat perpaduan.

2.3.2. KESEPADUAN SOSIAL DALAM ASPEK AGAMA

2.3.3. KESEPADUAN SOSIAL DALAM ASPEK BAHASA

2.3.4. KESEPADUAN SOSIAL DALAM ASPEK POLITIK FEDERALISME

2.3.5. KESEPADUAN SOSIAL DALAM ASPEK ETNISITI

3. PENYATUPADUAN

3.1. Pengertian

3.1.1. penyatu paduan seluruh masyarakat dan negara dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta memiliki perasaan cinta dan bangga kepada tanah air

3.2. Proses menyatupadukan

3.2.1. usaha berterusan ada peringkat semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial berwahanakan tapak integrasi berprinsipkan tawwar-menawar perundingan dan mediasi

3.3. setiap masyarakat saling berhubung dan memerlukan antara satu sama lain, ia dapat mempengaruhi kehidupan seharian masyarakat. contohnya :

3.3.1. bertolak ansur

3.3.2. kerjasam

3.3.3. saling memahami

3.3.4. tidak bersifat autoriti

3.3.5. saling memerlukan dan melengkapi