Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Plante by Mind Map: Plante

1. Mușchii

1.1. Structura Corpului

1.1.1. Gametofitul

1.1.1.1. Tulpini

1.1.1.2. Frunze

1.1.1.3. Rizoizi

1.1.2. Sporofitul

1.1.2.1. Capsulă

1.1.2.2. Peduncul

1.2. Înmulțirea

1.2.1. Fragmente de tulpinițe

1.2.2. Frunze

1.2.3. Propagule

2. Ferigi

2.1. Structura Corpului

2.1.1. Rizom

2.1.2. Frunze

2.1.3. Țesutul conductor

2.1.3.1. Traheide

2.1.3.2. Tuburi Ciuruite

2.2. Înmulțirea

2.2.1. Asexuată

2.2.1.1. Sori

2.2.1.1.1. Spori

2.2.2. Sexuată

2.2.2.1. Anteridiile

2.2.2.2. Arhegoane

3. Conifere

3.1. Structura Corpului

3.1.1. Tulpina

3.1.1.1. Inele anuale

3.1.1.2. Traheide

3.1.1.3. Tuburi Ciuruite

3.1.2. Frunze

3.1.2.1. Solziforme

3.1.2.2. Aciculare

3.1.2.3. Canale Rezinifere

3.1.3. Sistem radicular pivotant

3.2. Înmulțirea

3.2.1. Sexuată

3.2.1.1. Semințe

3.2.1.1.1. Plantă Monoică

3.2.1.1.2. Plantă Dioică

4. Angiosperme

4.1. Dicotiledonate

4.1.1. Nervațiunea Frunzelor

4.1.1.1. Penată

4.1.1.2. Reticulară

4.1.2. Tulpină

4.1.2.1. Ierboasă

4.1.2.2. Lemnoasă

4.1.3. Sistemul radicular

4.1.3.1. Pivotant

4.1.3.2. Mixt

4.1.3.3. Ramificat

4.1.4. Floarea

4.1.4.1. Pentameră

4.1.4.2. Tetrameră

4.1.5. Embrion cu 2 cotiledoane

4.2. Monocotiledonate

4.2.1. Embrion cu 1 cotiledon

4.2.2. Nervațiunea Frunzelor

4.2.2.1. Paralelă

4.2.2.2. Arcuită

4.2.3. Tulpina

4.2.3.1. Ierboasă

4.2.3.2. Neramificată

4.2.4. Floarea

4.2.4.1. Trimeră

4.2.4.2. Dimeră

4.2.5. Sistemul radicular

4.2.5.1. Fasciculat

4.3. Rădăcini adventive