Anomalie i patologie wśród młodzieży szkolnej

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Anomalie i patologie wśród młodzieży szkolnej by Mind Map: Anomalie i patologie wśród młodzieży szkolnej

1. Rozdział II - Wizerunek młodzieży szkolnej

1.1. 2.1 Charakterystyka wieku dojrzewania

1.2. 2.2 Różne opinie na temat rozwoju młodzieży szkolnej w okresie dojrzewania

2. Rozdział I - Anomalie i patologie

2.1. 1.1 Pojęcie anomalia oraz typy anomalii wśród młodzieży szkolnej

2.2. 1.2 Pojęcie patologia, rodzaje patologii wśród młodzieży szkolnej

2.3. 1.3 Modele zaburzeń wieku dziecięcego

3. Rozdział III - Zjawisko patologii w szkole

3.1. 3.1 Czynniki sprzyjające powstawaniu patologii w szkole

3.2. 3.2 Odpowiedzialność karna nieletnich

3.3. 3.3 Sposoby przeciwdziałania patologiom wśród młodzieży szkolnej

4. Wstęp

5. Zakończenie

6. Bibliografia