Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Anomalie i patologie wśród młodzieży szkolnej by Mind Map: Anomalie i patologie wśród
młodzieży szkolnej
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Anomalie i patologie wśród młodzieży szkolnej

Rozdział II - Wizerunek młodzieży szkolnej

2.1 Charakterystyka wieku dojrzewania

2.2 Różne opinie na temat rozwoju młodzieży szkolnej w okresie dojrzewania

Rozdział I - Anomalie i patologie

1.1 Pojęcie anomalia oraz typy anomalii wśród młodzieży szkolnej

1.2 Pojęcie patologia, rodzaje patologii wśród młodzieży szkolnej

1.3 Modele zaburzeń wieku dziecięcego

Rozdział III - Zjawisko patologii w szkole

3.1 Czynniki sprzyjające powstawaniu patologii w szkole

3.2 Odpowiedzialność karna nieletnich

3.3 Sposoby przeciwdziałania patologiom wśród młodzieży szkolnej

Wstęp

Zakończenie

Bibliografia