dagsorden afdelingsmøde mellemtrinnet den 13/8- 2012

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
dagsorden afdelingsmøde mellemtrinnet den 13/8- 2012 by Mind Map: dagsorden afdelingsmøde mellemtrinnet den 13/8- 2012

1. 1) gårdvagtsskema

1.1. skyggeskema

2. 4) kalender for mellemtrinnet ( deadline)

2.1. datoer bookes på intra

2.2. teamet har ingen fælles kalender ud over intra

3. 8) comenius-projektet

3.1. procesplan for projektet

3.1.1. møde onsdag den 15/8

3.1.1.1. sættes på næste pkt

3.2. er vi klar på, hvad det er?

3.2.1. det ved vi onsdag!!!!!!!

4. 3) trivselsdag

4.1. hvad skal der ske?

4.1.1. mellemtrinnet er i Golf-parken, hvor eleverne blandes og arbejder på tværs i et "post"-løb med fokus på samarbejde

4.1.2. Vi går fra skolen efter samling og protokol ca. 8.30

4.1.3. poster

4.1.3.1. TR, NP, CH, KE, AH ( vikar), MT?

4.1.3.1.1. spørg Maiken, Aida

4.1.4. pause, madpakker

4.1.5. alternativ rundbold/ og blindefodbold

4.1.5.1. 4 hold, der skifter efter hvert spil

4.1.5.1.1. CH og KE står for bægere eller masker

4.1.5.2. NP og TR står for alternativ rundbold

4.1.6. evt. kage

4.1.7. Anders skriver en seddel til dagen

4.1.7.1. sedlen lægges på intra, kopieres til de forældre, der har bedt om papirudgave

5. 2) fordeling af lærere til udvalg

5.1. fordybelseuge 7

5.2. skolefestudvalg

5.2.1. KE

5.3. LL

5.4. JULEklippedag

5.4.1. CH

5.5. fordybelsesuge 39

5.5.1. TR

5.6. motionsdag

5.6.1. NP

5.7. idrætsdage

5.7.1. AH

6. 5) elevsamtale-dage

6.1. er der styr på det?

6.1.1. samtalerne foregår i uge 44

6.1.2. hver enkelt team dækker hinanden

6.1.2.1. Omar ( mandag og onsdag), LL skal kobles på

6.1.3. aftales nærmere den 29. aug

7. 6) temauger

7.1. fordeling af lærere

7.1.1. Omar, LL skal tilkobles

7.2. udvalget holder møde onsdag

7.2.1. melder tilbage senere

7.3. uge 7 venter vi med

8. 9) nyt om elever

8.1. tre nye elever i 6.a

9. 10) Eventuelt

9.1. ingenting

10. 7) forslag til kommende punkter på dagsorden

10.1. inspirationsrunde: inspirer dine kolleger, hvis du har oplevet noget nyt ( gode idéer fra kurser, nye læringsprogrammer m.m.

10.1.1. PLC drøfter det på mandag

10.1.1.1. vi kan evt tilkalde folk fra PLC

10.1.1.1.1. evt udgangspunkt i de ti læringsprogrammer CH har hørt om

10.1.2. idéer til bevægelse i undervisningen

10.1.2.1. kontakt til udvalg

10.2. LP- hvordan vil/ kan vi bruge LP- hensigtsmæssigt i afdelingen

10.2.1. fast runde, hvor man drøfter sager i forhold til LP. Hvilke sager skal vægtes, tages op?