راشیتیسم

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
راشیتیسم by Mind Map: راشیتیسم

1. عوامل خطر

1.1. ارث

1.2. شیر مادر

1.3. شیر گاو

1.4. گیاه خواران

1.5. نارسی

1.6. داروهای ضد تشنج

1.7. آنتی اسید ها

1.8. New Topic

1.9. New Topic

2. علائم بالینی

2.1. نرم شدن استخوان جمجمه

2.2. تاخیر در کلسیفیکاسیون بخصوص در ارتباط با دندانهای دائمی

2.3. حملات تشنجی

2.4. سینه ی کفتری

2.5. اسکلیوز کیفوز

3. پیشگیری

3.1. تجویز ویتامین D برای مادران باردار و شیرده

3.2. تماس با نور ماوراء بنفش یا تجویز خوراکی ۴۰۰ واحد ویتامین D روزانه

3.3. تقویت شیرهای کامل در مناطق شهری و شیر تغلیظ شده با کنسانتره ویتامین D

3.4. New Topic

4. پاتوفیزیولوژی

4.1. ویتامین D و هورمون پاراتیروئید توءما کلسیم را متعادل میکند.

5. درمان

5.1. روزانه ۲هزار تا ۶هزار واحد ویتامین D

6. مداخلات پرستاری

6.1. توصیه به والدین درمورد اهمیت دادن ویتامین D به کودک

6.2. تشویق به خوردن غذاهای قنی از ویتامین D به ویژه شیر گاو تقویت شده پس از ۱۲ ماهگی

6.3. پیشگیری از عفونت

7. اثرات ثانویه

7.1. افزایش سطح آلکالین فسفاتاز سرم

7.2. کاهش سطح سرمی فسفر (پاراتورمون بازجذب فسفر را در کلیه کم میکند)

7.3. تغییرات استخوانی

8. تشخیص

8.1. تایید به وسیله ی مطالعات آزمایشگاهی و رادیولوژی

8.2. سطح سرمی کلسیم طبیعی یا کاهش یافته

8.3. افزایش سطح الکالین فسفاتاز