INC :: Anniversary 20th

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
INC :: Anniversary 20th by Mind Map: INC :: Anniversary 20th

1. จัดงาน

1.1. กอล์ฟฟี่ + พี่เบลล์ + พี่ต้อม ป.โท

1.2. จัดเลี้ยง (โต๊ะจีน หรือ บุฟเฟ่ต์)

1.2.1. ตอง 2A + ???

1.3. พื้นที่จัดนิทรรศการ

1.3.1. ผลงานป.ตรี/โท/เอก

1.3.2. เกมส์และสันทนาการ

1.3.2.1. แคร์ 3A + ???

1.3.3. เปิ้ล 3A + ???

1.3.3.1. New node

1.4. ฝ่ายเวที

1.4.1. เตรียมเวที

1.4.2. ผู้กำกับเวที

1.4.3. กิจกรรมบนเวที

1.4.3.1. พิธีกรตลอดรายการ

1.4.3.1.1. โจเออร์ โอปอ

1.4.3.2. เชิดชูศิษย์เก่า

1.4.3.2.1. ประสบควาสำเร็จในหน้าที่การงาน/การเรียน+ กิจกรรม

1.4.3.3. ศิษย์เก่า 5 รุ่นแรก + อาจารย์

1.4.3.4. การแสดงบันเทิงต่างๆ

1.4.3.4.1. ศิษย์เก่า

1.4.3.4.2. ศิษย์ปัจจุบัน

1.5. ฝ่ายลงทะเบียน

1.5.1. ถ่ายรูป

1.5.1.1. พี่กอล์ฟ 3B

1.6. จองสถานที่

1.7. ภายในมหาวิทยาลัย

1.7.1. ที่จอดรถ

1.7.2. ระบบจราจร

1.7.3. พาชมภาควิชา

1.8. 19/08/2555

1.8.1. สถานที่

1.8.1.1. โรงยิม

1.8.1.1.1. เวลา

1.8.1.1.2. ค่าใช้จ่าย

1.8.2. นิทรรศการ

1.8.2.1. มอบหมายให้เปิ้ลเป็นหัวหน้าในการจัดนิทรรศการ ในส่วนนี้จะมีน้องปี 2 เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการด้วย

1.8.3. เกมส์และกิจกรรมสันทนาการ

1.8.3.1. ในส่วนนี้แต่ละชั้นปีจะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยได้กาหนดให้ แต่ละชั้นปีจัดเกมส์เพื่อสร้างความบันเทิง 1-2 เกมส์ และได้มอบหมายให้หัวหน้าแต่ละชั้นปีเป็นผู้ประสานงานหลัก

1.8.3.2. ภายในงานจะมีฉากไว้สาหรับถ่ายรูป 2 ฉาก (เพื่อให้รุ่นพี่และรุ่นน้องจะได้ถ่ายรูปร่วมกัน)

1.8.3.2.1. ในส่วนนี้มอบหมายให้นักศึกษาชั้นที่1และ2 เป็นผู้รับผิดชอบโดยมีหัวหน้าชั้นปีเป็นหัวหน้าหลักในการทางาน

1.8.4. ฝ่ายเวที

1.8.4.1. ผู้กำกับเวที

1.8.4.1.1. อยู่ระหว่างค้นหาผู้มีความสามารถ

1.8.5. กิจกรรมบนเวที

1.8.5.1. กิจกรรมเปิดงาน

1.8.5.2. วิดีโอเปิดตัวงาน

1.8.5.3. มีการแสดง 4 ชุดหรือมากกว่านี้

1.8.5.4. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแด่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสำหรับผู้ที่ประสบความสาเร็จ(การทำงาน)และผู้ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชา

1.8.5.5. ตัวแทนผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพูดถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลและบอกเคล็ดลับในการประสบความสาเร็จ

1.8.5.6. อาจารย์พูดเกี่ยวกับหลักสูตรปัจจุบันว่ามีความแตกต่างจากอดีตอย่างไร ข้อดีของหลักสูตรปัจจุบันรองรับกับการเปิดประชาคมอาเซี่ยนมากน้อยแค่ไหน

1.8.5.7. กิจกรรมสายรหัสสัมพันธ์ เป็นการให้แต่ละสายรหัสได้พบปะพุดคุยกัน( ก่อนเลิกงาน )

1.8.5.7.1. อาจจะมีเกมส์ให้แต่ละสายทาร่วมกันหรือส่งตัวแทนแต่ละสายมามาทากิจกรรม (รอเข้าที่ประชุม)

1.8.5.8. ถ่ายรูปหมู่คณะอาจารย์และผู้มาร่วมงานบนเวที

1.8.5.8.1. ถ่ายรูปรวมทั้งหมด

1.8.5.8.2. ถ่ายรูปศิษย์แต่ละรุ่น

1.8.6. ฝ่ายจัดเลี้ยง

1.8.6.1. ในส่วนนี้ได้มอบหมายให้ตองเป็นผู้ดูแลหลัก

1.8.6.2. อยู่ระหว่างหาร้านที่มีชื่อเสียงด้านความอร่อยและ ไม่แพง

1.8.7. การลงทะเบียน

1.8.7.1. ได้ทาการติดต่อพี่ภูมินทร์ให้เขียนโปรแกรมแล้ว

1.8.7.2. มีความเป็นไปได้ว่าในการลงทะเบียนประวัติเมื่อกรอกเสร จ จะถ่ายรูปเจ้าของทะเบียนประวัติแล้วมีรูปขึ้นในประวัติเลย อันนี้พี่ภูมินทร์ขอเวลาคิดระบบก่อน ส่วนฉากหลังจะมีตราพระจอม และ ตราของภาควิชาเป็นฉากหลัง

1.8.8. รายชื่อผู้ร่วมงานอยู่ระหว่างการรวบรวม

1.9. 15/08/2555

1.9.1. หารูปภาพ เกี่ยกับวิวัฒนาการของภาควิชา / รูปอาจารย์ / รูปรุ่นพี่

1.10. ความคืบหน้าล่าสุด 21/08/2012

1.10.1. ลงทะเบียน

1.10.1.1. พีท ฟอร์น กาฟิวส์ พี่ติว

1.10.2. นิทรรศการ

1.10.2.1. เปิ้ล อาร์ม เจน

1.10.3. จัดเลี้ยง

1.10.3.1. ตอง มัด

1.10.4. เกมส์ สันทนาการ

1.10.4.1. แคร์ พีท ฟอร์น

1.10.5. ฝ่ายสถานที่

1.10.5.1. เวที

1.10.5.1.1. พี่บอล พี่จั้มโอ๋

1.10.5.2. จราจร

1.10.5.2.1. วิจักษณ์ พี่ปอ

1.10.6. คนคุมเวที

1.10.6.1. พี่ตั้ม พี่เบลล์

1.10.7. ช่างภาพ

1.10.7.1. พี่กอล์ฟ เบนซ์ พี่กุ้ง พี่คุง

1.10.8. พิธีกร

1.10.8.1. โจเออร์ โอปอ

2. ศิษย์เก่า

2.1. ติดต่อกับศิษย์เก่าทุกรุ่น

2.1.1. ทำเนียบรุ่น

2.1.2. เชิญร่วมงาน

2.1.2.1. ขายบัตร

2.1.3. กองทุนภาควิชา

2.2. เบสต้า + แบงก์ 14

2.3. 19/08/2555ึ

2.3.1. รุ่น 1

2.3.1.1. ไม่มีใครรับแอด แต่มีการโทรคุยติดต่อกับ พี่เป้ง เหลือแต่รอให้ทางพี่เค้าติดต่อกลับมาว่า สะดวกวันไหน แล้วจึงจะนัดรุ่นอื่นมาประชุม

2.3.2. รุ่น 2

2.3.2.1. ติดต่อพี่แม้วทางเฟสบุ๊คแล้วคะ ได้เบอร์โทรติดต่อเรียบร้อยแล้วด้วย

2.3.3. รุ่น 3

2.3.3.1. ไม่มีพี่คนไหนรับแอด รอพี่รุ่น1โทรมาแล้วจึงโทรนัด

2.3.4. รุ่น 4

2.3.4.1. ไม่มีพี่คนไหนรับแอด รอพี่รุ่น1โทรมาแล้วจึงโทรนัด

2.3.5. รุ่น 5

2.3.5.1. พี่ปอรับแอดแล้ว แต่ยังไม่ได้ติดต่อ

2.3.6. รุ่น 6

2.3.6.1. ท่านเต้ สาธิต รับแอดแล้ว แต่ยังไม่ได้ติดต่อ

2.3.7. รุ่น 7

2.3.7.1. Saksit Kittivarasarn รับแอดแล้ว แต่ยังไม่ได้ติดต่อ

2.3.8. รุ่น 8

2.3.8.1. ติดต่อพี่เหมียวแล้ว ได้เบอร์โทรเรียบร้อย

2.3.9. รุ่น 9

2.3.9.1. ติดต่อใครไม่ได้เลย

2.3.10. รุ่น 10

2.3.10.1. พี่เชาวลิต ติดต่อทาง facebook แล้ว

2.3.11. รุ่น 11

2.3.11.1. ยังไม่มีใครรับแอด

2.3.12. รุ่น 12

2.3.12.1. Kamonphong Treepetsamakoon รับแอดแล้ว แต่ยังไม่ได้ติดต่อ

2.3.13. รุ่น 13

2.3.13.1. Waraporn Kumlangkit รับแอดแล้ว แต่ยังไม่ได้ติดต่อ

2.3.14. รุ่น 14

2.3.14.1. พี่สิง ติดต่อทาง facebook แล้ว

2.3.15. รุ่น 15

2.3.15.1. Nakron Arttasarnsopon รับแอดแล้ว แต่ยังไม่ได้ติดต่อ

2.3.16. รุ่น 16

2.3.17. รุ่น 17

2.4. 15/08/2555

2.4.1. หาตัวอย่างศิษย์เก่าเกี่ยวกับงานประเภทต่างๆ

2.4.2. ประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรม

2.4.3. ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

2.4.4. ประสบความสำเร็จในด้านการเป็นตัวแทนของภาควิชาไปสร้างชื่อเสียง

2.4.5. หาศิษย์ปัจจุบัน 1 คนที่โดดเด่นในด้านการเรียน กิจกรรม และการแข่งขัน

2.4.6. กิจกรรมที่อยุ่ในความทรงจำของแต่ละรุ่น

2.4.7. อาจารย์ในภาควิชา

2.5. ความคืบหน้าล่าสุด 21/08/2012

2.5.1. ศิษย์เก่า

2.5.1.1. โอปอ

2.5.2. หาคนเก่ง

2.5.2.1. แฮค

2.5.3. หารูปภาพเก่าๆย้อนรอย

2.5.3.1. เต้ย

2.5.4. หาคนประสบความสำเร็จในภาควิชา

2.5.4.1. ร่วมกัน

2.5.5. ศิษย์ปัจจุบัน

2.5.5.1. หาคนโดดเด่น

2.5.5.1.1. การเรียน

2.5.5.1.2. กิจกรรม

2.5.5.1.3. การแข่งขัน

2.5.6. สปอนเซอร์

2.5.6.1. ร่วมกัน

2.5.7. อาจารย์เก่า + ปัจจุบัน

2.5.7.1. แบงก์30 + สนุ๊ก

3. สื่อ

3.1. ตัวกลางประชาสัมพันธ์

3.1.1. ตัวสื่อ

3.1.1.1. CD ( Clip)

3.1.1.2. Webside

3.1.1.2.1. ข่าวสาร

3.1.1.2.2. ศิษย์เก่าสัมพันธ์

3.1.1.3. หนังสือ

3.1.1.3.1. บรรณาธิการ

3.1.1.3.2. เนื้อหา

3.1.1.3.3. เงินสนับสนุน

3.1.1.3.4. โรงพิมพ์

3.1.2. รวบรวมภาพถ่าย + คลิปในอดีต

3.1.2.1. ได้ภายใน ก.ย.

3.1.3. ของที่ระลึกวันงาน

3.1.3.1. เสร็จต้น พ.ย.

3.1.4. ทำคลิปประวัติ + การเติบโตของภาควิชา

3.1.4.1. เสร็จ ต.ค./สัมภาษณ์/รวมผลงาน

3.2. เต้ย + ???

3.3. 15/08/2555

3.3.1. หนังสือ

3.3.1.1. การเติบโตของหลักสูตร

3.3.1.2. ความแตกต่างของหลักสูตร

3.3.1.3. การใช้ชีวิตของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจบันในแต่ละช่วง

3.3.1.4. ความสำเร็จในชีวิตของศิษย์เก่า

3.3.1.4.1. ลักษณะการทำงาน

3.3.2. บรรณาธิการ talk

3.3.2.1. เต้ย

3.4. ความคืบหน้าล่าสุด 21/08/2555

3.4.1. หมวดหนังสือ

3.4.1.1. คอลัมน์

3.4.1.1.1. 20 ปีกับสิ่งที่คุณไม่รู้

3.4.1.1.2. ของเก่าเล่าใหม่

3.4.1.1.3. ประสบคน ประสบการณ์

3.4.1.1.4. เพลงภาค

3.4.1.1.5. memo เมนู

3.4.1.1.6. ศิษย์มีครู

3.4.1.1.7. วันวานยังหวานอยู่

3.4.1.1.8. บรรณาธิการ talk

3.4.1.2. ด้านการพิมพ์

3.4.1.2.1. รับผิดชอบหาโรงพิมพ์

3.4.1.3. ด้านการจัดรูปเล่ม

3.4.1.3.1. โจเออร์

3.4.1.4. ด้านรูปภาพประกอบ

3.4.2. หมวดวีดีทัศน์

3.4.2.1. ปั๊มแผ่นซีดี

3.4.2.1.1. บุ๋น

3.4.2.2. ตัดต่อวิดิโอ

3.4.2.2.1. เบนซ์ เล็ก

3.4.3. ของที่ระลึก

3.4.3.1. ป๊อป

3.4.4. ทำบัตรขาย

3.4.4.1. ยุ้ย

4. เลขานุการ

4.1. ติดต่อประสานงานกับภาควิชา

4.1.1. การเงิน - พี่ยุ้ง

4.1.2. เอกสาร - พี่กิ๊ฟ

4.2. จิ๊บ + กวาง