Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

педагогічна техніка вчителя by Mind Map: педагогічна техніка вчителя
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

педагогічна техніка вчителя

форма організації поведінки вчителя на уроці

негативні емоції

для підняття настрою сприяють: 1. музикотерапія 2. спілкування з природою 3. працетерапія 4. читання цікавою книжки 5. гумор 6. танцювальна терапія

гальмують активність

дезорганізують поведінку і діяльність

випливають тривожність

страх, підозра

позитивні емоції

активізують

надихають вчителя на працю

надають йому впевненості

зумовлюють почуття радості

позитивно впливають на стосунки з дітьми

1 складова група

техніка володіння організмом (мімкою, пантомімікою, жестами, рухами

керування емоціями,настроями, зняття зайвого власного психологічного напруження

збудження творчого самопочуття

опанування умінням керувати увагою, уявою

техніка мовлення (керування диханням, дикцією, темпом мовлення)

педагогічні дрібнички

як висловити свою думку, щоб учні зрозуміли мене

як подивитися на школяра, щоб погляд вплинув на нього

як стояти, як сидіти, як підвестися зі стільця

як підвищити голос, коли? для чого?

як усміхнутися і ще багато таких "як", від яких залежить взаємопорозуміння в класі й авторитет педагога

2 складова група

техніка організації контакту

управління педагогічним спілкуванням

організація колективних творчих справ (КТС) і виховних справ (ВС)

внутрішня техніка

це створення внутрішнього переживання особистості, психологічне настроювання вчителя на майбутню діяльність через вплив на власний розум, волю і почуття

зовнішня техніка

це втілення внутрішнього переживання (стану) особистості вчителя в його тілесній природі (міміці, голосі, мовленні, рухах, пластиці тощо)

невербальні засоби

мова тіла

міжособистісний простір

часові характеристики спілкування

вербальні засоби

мовні засоби зовнішньої техніки спілкування