педагогічна техніка вчителя

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
педагогічна техніка вчителя by Mind Map: педагогічна техніка вчителя

1. негативні емоції

1.1. гальмують активність

1.2. дезорганізують поведінку і діяльність

1.3. випливають тривожність

1.4. страх, підозра

2. позитивні емоції

2.1. активізують

2.2. надихають вчителя на працю

2.3. надають йому впевненості

2.4. зумовлюють почуття радості

2.5. позитивно впливають на стосунки з дітьми

3. 1 складова група

3.1. техніка володіння організмом (мімкою, пантомімікою, жестами, рухами

3.2. керування емоціями,настроями, зняття зайвого власного психологічного напруження

3.3. збудження творчого самопочуття

3.4. опанування умінням керувати увагою, уявою

3.5. техніка мовлення (керування диханням, дикцією, темпом мовлення)

4. педагогічні дрібнички

4.1. як висловити свою думку, щоб учні зрозуміли мене

4.2. як подивитися на школяра, щоб погляд вплинув на нього

4.3. як стояти, як сидіти, як підвестися зі стільця

4.4. як підвищити голос, коли? для чого?

4.5. як усміхнутися і ще багато таких "як", від яких залежить взаємопорозуміння в класі й авторитет педагога

5. 2 складова група

5.1. техніка організації контакту

5.2. управління педагогічним спілкуванням

5.3. організація колективних творчих справ (КТС) і виховних справ (ВС)

6. внутрішня техніка

7. зовнішня техніка

8. невербальні засоби

8.1. мова тіла

8.1.1. статична експресія

8.1.1.1. фізіогноміка (експресія обличчя і фігури, зумовлена будовою тіла)

8.1.1.2. артефакти (прикраси зовнішності: манера одягтися, зачіска, косметика)

8.1.1.3. система запахів (природні і штучні)

8.1.2. динамічна експресія

8.1.2.1. текесика (система дотиків, потиску руки, поплескування)

8.1.2.2. просодика (характеристика голосу: темп, тембр, висота, гнучкість, наголоси, акценти)

8.1.2.3. екстралінгвістика (включення в мову пауз, покашлювання, сміху, позіхань, плачу)

8.1.2.4. кінесика (комунікативно значущі рухи)

8.1.2.4.1. виражальні рухи (міміка, жести, постава, поза, хода)

8.1.2.4.2. контакт очей (спрямованість, частота контакту)

8.1.2.4.3. авербальні дії (дії з предметами, тілесні рухи тобто почісування, потирання рук)

8.2. міжособистісний простір

8.2.1. дистанція (взаємне розміщення у спілкуванні)

8.3. часові характеристики спілкування

8.3.1. час спілкування

8.3.2. запізнення

8.3.3. затримки

9. вербальні засоби