Hadsundvejen Den gode skole for børnene - via kunst, musik og kultur. KREATIVITET

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hadsundvejen Den gode skole for børnene - via kunst, musik og kultur. KREATIVITET by Mind Map: Hadsundvejen Den gode skole for børnene - via kunst, musik og kultur. KREATIVITET

1. samarbejde

1.1. lærere, pædagoger, skoleledelse, kulturinstitutioner, kommunale aktører

1.1.1. 2+2 = 5

1.1.2. At skabe noget kvalitativt nyt i skolen

1.1.3. ansvar

1.1.4. motivation og engagement

2. fordybelse sansning erfaring

3. mangler afklaring

3.1. elite ?

3.2. inkluderende?

3.3. magnet?

4. 0-18 års perspektiv

4.1. sociale færdigheder

4.2. overgange

5. Det aktiverende element

5.1. selvudfoldelse

5.1.1. selvudvikling,selvværd, selvtillid ..

5.1.2. scenen, instrumentet, skabe billeder osv

5.2. produktioner i fællesskab

5.3. demokratiserende potentiale

5.3.1. individ og fællesskab

5.3.2. mangfoldighed

6. børnenes læring

6.1. dannelse

6.1.1. fx kende lyden af musik

6.1.2. fx kende forskellige kunstgenrer

6.1.3. vide hvor kunst kan findes

6.1.4. konventioner

6.2. personlig udvikling

6.3. faglige mål

6.3.1. læring gennem kunst / kultur

6.3.1.1. kan man få en dybere forståelse for ... ved at arbejde med kunst / kultur?

7. et anderledes læringsrum

7.1. Inspiration til andre pædagogiske tilgange

7.1.1. teatersamtaler

7.1.2. "Skolen i skoven" udeskoletænkning

7.2. mange veje til læring

7.2.1. at skabe rammer for læring

7.2.2. at sætte mål for læring