Освітні вимірювання

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Освітні вимірювання by Mind Map: Освітні  вимірювання

1. Види діяльності

1.1. 6 лекцій

1.2. 6 практичних робіт

1.3. Завдання для самостійної роботи

1.4. Тести

1.4.1. Навчальні (контролюючі) тести

1.4.2. Тести для самоконтролю

1.5. 2 модульні контрольні

1.6. Підсумковий модульний контроль

2. Оцінювання

2.1. Стаціонарного курсу

2.2. Електронного навчального курсу

3. Література до курсу

4. Зміст курсу

4.1. Модуль 1.

4.1.1. Тема 1. Вступ. Основні поняття курсу. Основні підходи до вимірювання

4.1.2. Тема 2. Методи математичної статистики в освітніх вимірюваннях

4.1.3. Тема 3. Теоретико-методологічні основи педагогічних вимірювань

4.2. Модуль 2

4.2.1. Тема 4. Основи тестології. Типи педагогічних тестів. Форми тестових завдань

4.2.2. Тема 5. Формування змісту педагогічного тесту

4.2.3. Тема 6. Зовнішнє незалежне оцінювання

5. Ключові поняття курсу