Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Освітні вимірювання by Mind Map: Освітні 
вимірювання
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Освітні вимірювання

Ключові поняття курсу

Види діяльності

6 лекцій

6 практичних робіт

Завдання для самостійної роботи

Тести

Навчальні (контролюючі) тести

Тести для самоконтролю

2 модульні контрольні

Підсумковий модульний контроль

Література до курсу

Зміст курсу

Модуль 1.

Тема 1. Вступ. Основні поняття курсу. Основні підходи до вимірювання

Тема 2. Методи математичної статистики в освітніх вимірюваннях

Тема 3. Теоретико-методологічні основи педагогічних вимірювань

Модуль 2

Тема 4. Основи тестології. Типи педагогічних тестів. Форми тестових завдань

Тема 5. Формування змісту педагогічного тесту

Тема 6. Зовнішнє незалежне оцінювання

Оцінювання

Стаціонарного курсу

Електронного навчального курсу