นักศึกษาพยาบาลในยุค COVID 19

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นักศึกษาพยาบาลในยุค COVID 19 by Mind Map: นักศึกษาพยาบาลในยุค COVID 19

1. วิธีเอาตัวรอดในการเรียนออนไลน์

1.1. ทบทวนเนื้อหาทุกครั้งหลังเรียนจบแต่ละ class

1.2. นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนอย่างน้อย 5 นาที

1.3. ไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนไหนให้ถามอาจารย์ทันที

1.4. ควรมีเพื่อนไว้ปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ในส่วนที่เราไม่เข้าใจ

2. อุปกรณ์ต้องมีในการเรียนออนไลน์ยุค covid19

2.1. โน๊ตบุ๊ค

2.2. อินเตอร์เน็ต

2.3. สมุดโน๊ต

2.4. อุปกรณ์เครื่องเขียน

3. ข้อเสีย

3.1. อาจเสียสายตาในการเรียน

3.2. ปัญหาในการสอบมีมากขึ้น

3.2.1. เช่น

3.2.1.1. อินเตอร์เน็ตมีปัญหา

3.2.1.2. มีความวิตกกังวลในการสอบมากขึ้น

3.3. นิสิตอาจสนใจในการเรียนน้อยลง

4. ข้อดี

4.1. ประหยัดเวลาในการเดินทาง

4.2. สามารถเรียนที่ไหนก็ได้

4.3. ลดโอกาสเสี่ยงติดโควิด19( ปัจจุบัน )