Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Обрій by Mind Map: Обрій

1. творець

1.1. Відчуття Творця в серці , коли простір стає мягким , та все якось переобразовуєтсья в просторі

1.2. Часто при цому стані свера взаємодії розширюється аж до обрію ...

1.3. Також на цьмоу рівні і відбувається спілкувння

1.4. Резонуванти на рівні єства з людиною , та спілкування на цьмоу рівні дають глибоке розумння ...не знання а розуміння

1.5. Від мозку до мозку , від серця до серця ...

2. Без названия

2.1. Ангел охоронець , Дух

2.2. Відчуття його як мягкого , що тепере повністю обгортає , і до нього можна звертатсь та задавати запитанян ...Як?

3. Без названия

3.1. Людина пуп землі

3.1.1. Зосередження на точці за пупком

3.1.2. Коріння людини знаходяться на небі

3.1.3. І чим далі увагою в корідння довкола , тим далі в попередні покоління твого роду ....

3.1.4. Людина і билина одного коріння

3.2. Практити з деревами

3.2.1. Техніка : пошук серцевини в дереві , де воно знаходиться , і також пошук серцевини самого себе , суті себе .

3.2.2. практика біля дерева : обличчям до дерева увага в дерево , і задаєм запитання як має бути ? Тоді спиною і дерево саме тобі дасть імпульс коли буде досить.

3.2.2.1. Увага там де лежать твої предки і одразу виникає як труба егергіїї з землі , потім з часом цей потік переходить в руло в тілі і зновить все на світі ..

3.2.3. Ототожнення з деревом , і вихід за рамки цього світу , за дерево за його коріння . , також пізнати йього серцевину де вона , і відчуття своєї серцевини .

3.2.3.1. в мене після цього всього дуже сильно боліло тіло , ніби я знову наповнюю це тіло заново.

3.2.4. стати на пенцьок і відчувати де йього серцевина ....

3.2.5. стояти біля двох дерев і просто махатись , щоб розсіяти ерергію

3.2.6. 2 дерева увага + ти , 3 дерева увага + ти , обєм, ти _дерева _ Обрій , почергово .....

3.2.7. Техніка Богатир : зосередження просто на ногах.

4. Без названия

4.1. Без названия

4.2. Я відчуваю як два стовпи що виходять з живота ....

5. Без названия

5.1. Струна

5.2. Вдихи видих І затримка дихання ..

5.3. Бана , видих в струну

5.4. Очистка струна , вдих в гору по струні , видих в низ по струні

5.5. Резонування зі струною іншох людини

5.6. Без названия

5.6.1. Без названия

5.6.2. Коли навязливі думки , погані емоціїї , то нехай він себе вкусить ,

5.6.3. Також можна робити для твого партнера .

5.7. Техніка коливання струни

5.7.1. 1. Руки на животі і коливальні руки в право в ліво корпусом. 2. руки як до молитви 3 Витягнуті руки до неба складені долонями .. і постійно робити коливальні рухи І почергово на зад .......

5.7.1.1. Також нахили в право в ліво , і в переда назад , з постійною амплітудою ,

5.7.1.1.1. коли завершуєш виконувати вправу , то як би тіло далі рухаєтсья

5.8. ТеХніка

6. Ототожнення

6.1. Ототожнення - від серця до серця , від мозку до мозку . Серцевина від мозку кісток , ти маєш своїм кістковим мозком , відчути кістковий мозок іншої людини . І ті вібраційні налаштування що в тобі , проводять резонансну корекцію , ти зеніт надир , не ти хочеш , а ти переводиш на Творця і йде Дерзновенне, (відвага укр.) дьоргнув по струні , пішла вібрація , пішли затухання , і відбувається пере розподілення по всій структурі . Збудження затухання . Збудження - затухання , і на скільки ти цілісний був з Творцем в контакті , ця структура прокидається це як реанімації, розряд блискавки , людину може вирубати, може бути схоже на отруєння , а бо ще щось.

7. Без названия

7.1. Це рамки які нас обмежують , обмеженість , це ті комплекси та установки за які ми ніколи не вириваємося , і треба свідомом вийти за це коло . Це та шкарлупа від якої ми маємо позбутись щоб збагнути хто ми , щоб наша свідомість була всюди і ніде , а не запхана в шкарлупу власних уявлень ... В парку , я відчув як я вийшов за рамки самого себе , своїх думок , та свого розуміння , і я відчув як матриця простору падає . як все стає як би мною і я стаю цим світом .

8. Без названия

8.1. Очистка органі по принципу відкривання та закривання лотоса , на видих та видих

8.2. ТАкий самий метод очистки людини , Кожний пелюсток що застряг , це образ ти погані емоціїї , по методу дихання , та очистки

8.3. Такий самим методом - прості.

9. Обрій

9.1. Практика буття

9.1.1. Пошук підтверджень руйнує віру. Але якщо ти повірив , то отгииаєш несподівано необхідні підтвердження .

9.1.2. Прийнявши рішення пророщувати закладене в тобі Сім'я Творця , власну сутність ,беззаперечних дій, Тебе чекає приємне здивування ,як швидко. Цей процес відбувається .

9.1.3. Життя це неспинний процес постійних змін.

9.1.4. Віра - це парадоксальний прояв безпомилкового вчинку.

9.1.4.1. Любов - це принцип органічної взаємодії . А Віра це безпомилковий спосіб цієї взаємодії .

9.1.5. Пряме , наповнене і безпосереднє переживання кожного моменту буття - це те ,що нас цікавить насамперед.

9.1.6. Необумовлена любов до себе і кожного з оточення -це світло , дозволяє легко сприймати. І чітко усвідомлювати свій життєвий шлях .

9.1.7. Зцілення , тобто досягнення стану необхідної цілісності ,звільняє від страждань .

9.1.8. У кожного є Дух Опікун . Вірна взаємодія з ним на рівні відчуттів , прямих переживань , рівні совісті, є запорукою адекватності та вірних дій.

9.1.9. Розвиток і зростання людини в повноти своїй проявляється на рівні душі.

9.2. Таємниця житя

9.2.1. В нас немає лиш того , до чого ми саме не прагнемо.

9.2.2. В чому сенс буття? Чому ти саме тут? Можливо в цьому є певний зміст? В який спосіб має проявитися твоє признечення ? Щосаме ти маєш зробити?

9.2.3. Свідоме пробудження власного потенціалу, набуття стану цілісності і повноти. Це надає змогу відповідній дії у навколишньому середовищі та поетаний розвиток і зростання .

9.2.4. В кожному з нас , з моменту початку світобудови , присутня іскра Творця. САме вона , ця іскра , і є точкою вірного пророщення первинного потеціалу.

9.2.5. Це потенціал твого роду-племені, який іде від Роду та народу.

9.2.6. Пуп - це універсальний портал приходу в цей світ .- це звсязок з Універсальни Родовим Джерелом.

9.2.7. Коли починаєтсья справджня взаємодія З Духом Опікуном, починаєтсьяпроцс зміни стереотипів, виникає вражнення що руйнуються основи дійсності , але настправді ти саєш самим собою , ти сатєш вільною людиною.!!!

9.2.8. Довіра , перевірка , віра , вірна дія - це відображення етапів осмслення дії та засвоєння її а рівні рефлексу., з моменту усвідомлення та практичного застосування цього принципу , анше життя кардинально змінюється ,тому сміливо довірся цому процесу , і як мала дитина розпочни свідому дію над оновленням власнох картини світу.

9.2.9. Без названия

9.3. Таємниця вірної дії

9.3.1. Прагнення душі формує плин душі.

9.3.2. Цю таємницю може застосувати людина зі щирим серцем та чистими руками.

9.3.3. Вірна дія породжує ситуацію ,коли можливим. Стає усе ,чого прагне душа.

9.4. Подорож У країну мрій

9.4.1. Простели свою долю під ноги, сприйняття розгорни аж до обрію, слухай серце і не сумнівайся - Так проявиться прагнення й воля.

9.4.2. Шлях до себе. Він завджи поруч. Шлях, який знаходиться в просторі - саме тут, а в часі - саме зараз.

9.4.3. І неймовірним є те , що не ти йдеш шляхом , а шлях проодить крізь тебе.

9.4.4. Хто я такий?Звідки?Чому зараз перебуваю саме тут?Де маю бути ? Яку функцію маю виконати? і зарагом , який у цьому сенс?

9.4.5. Людина і билина одного коріння. По образу і відповідна якість.Щодає бажаний результат.

9.4.6. На кожному за нас лягає відповідальінсть а вчинки і спричинені наслідки. Ось чому постає потреба у чіткому усвідомленні наших дій.

9.4.7. Пізнаючи себе , пізнаєш Світ .

9.4.8. Ступінь свободи на різному етапі розвитку є різним. Та всеж таки свобода - це вибір , а яким він буде , залежить тілкьи від тебе.

9.5. Священ на мить

9.5.1. -Де ти? - Тут. - Коли? -Зараз. -Хто ти? -Ця мить.

9.5.2. Все , щ відбулося в минулому , залишається в минулому , все що має здійснитись в майбутньому , неодмінно здійсниься .

9.5.3. Хочеш бути господарем свого життя - БУДЬ,

9.5.4. Кожна миттєвість є неповторною і може бути охарактеризованою специфічним силовим візернуом.

9.5.5. Коли ми перестаємо звертати увагу на проблеми та свідомом входимо у творчий процес , формується продуктивне прагення .

9.5.6. Саміж проблмеми зникають, необхідно просто начтися скеровувати потік думок у бажане русло.

9.5.7. Без названия

9.5.8. І саме в цей момент себе проявляє точка відліку , точка - носій, відностно якох відбувається наповнення простору всім можливии формами.

9.5.9. New Topic

9.6. Зустріч

9.6.1. Від серця до серця . Від мозку до мозку. Свій своєму про своє.

9.6.2. Необхідним є функціональне узгодження , щоденне , щогодинне , щомиттєве усвідомлення себе , процесу , який відбувається , і свого місця в ньому.

9.6.3. Зміни починаються від часу , коли вдається побачити своє відображення в очах оточення .

9.6.4. Повернення до самого себе потребує чіткої відповідності прихованій силі , саме завдяки якій існує твій рід.

10. Без названия

10.1. Трі

10.2. інші техніки

10.2.1. Перед сном розсіяти увати про всьому зоряному небу і ніби небо і під тобою , як відобреження в воді .

10.2.2. Увага за гловою . щоб не діяти в лоб ..

10.2.3. Холодна дія - вислідковування де ти є справжній , спілкування з людьми на вулиці ні про що , та коли вона говорить то увагу розсіюємо , а коли ми то в собі ...

10.2.4. В людині можна виховати всі риси які потрбірна , проявити , і я можу це складати як пазл , чи як молекулу , і не достаючі елементи прото додавати , це дуже тонка праця з душею

10.2.4.1. Мені приснився сон про молекулу яку збирав з відчуттів , і це є те що домопоможе мені зібрати до купити те що не дістає мені ....

10.2.4.2. New Topic

11. Розвиток

11.1. 2013

11.2. 2014