Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

boeren in Europa by Mind Map: boeren in Europa
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

boeren in Europa

Een tam zwijntje

jagers komen boeren tegen

jagers, trekken rond, het wild achterna, maken simpele hutten, koken, roosteren, kookhuid, de link zegt: alles smaakt naar leer, als je kookt in een kookhuid. En 't water kookt niet, maar wordt wel heet. Honden vind 't onweerstaanbaar lekker ruiken., niet in potten, die zijn te zwaar om te sjouwen, vuistbijlen

boeren, blijven op één plaats, hebben akkers en vee, maken grote huizen met schuren, koken in ovens, hebben zware potten van klei, dissels, een bijl met een houten steel eraan

beide, doden geen jonge dieren, aan oude dieren zit meer vlees, een jong dier moet nog jongen krijgen, zodat er ook over een jaar genoeg te eten is

boeren in de prehistorie

het temmen van dieren

Joshe geeft wilde schapen te eten, dan kun je ze makkelijker vangen, wilde zwijnen worden, tamme varkens, wilde oerossen worden, tamme runderen

zaaien

Amber zoekt de dikste graankorrels uit, die zaait ze volgend jaar, want daar komen de beste planten uit

dorpen

mensen zetten hun hutten het liefst dicht bij elkaar. Gezellig en handig

in een dorp kunnen mensen zich specialiseren, boeren, sjamaan, pottenbakken, timmeren, gereedschap maken, zo kun je samen ruilen: eten tegen planken, pijlen tegen 'n voorraadpot

ligt altijd dicht bij een rivier, wassen, drinken en eten, een romein zegt over ons land:, hun huizen zijn van modder, ze smeren modder in hun haar, ze maken vuur met modder (=turf), ze eten zelfs modder (=pap: gemalen graan in water), modder voor huizen, wild komt er drinken, je kunt er vissen, weiden blijven langer groen bij rivier: het verdroogt er niet., grond is er vruchtbaar

rondtrekkende boeren

wanneer de oogst mislukt

wanneer de grond is uitgeput

wanneer er te weinig grond is voor iedereen

dan trekken boeren weg, samen met hun vee

zo verspreidt het boerenbedrijf zich van Azië naar Europa, Azië, midden-oosten, Duitsland, Nederland

jagers en boeren in ons land

eerste boeren in Nederland

rond 5000 voor Christus

Opgravingen in Elsloo

er zijn paalgaten van huizen gevonden

er waren graven met potten (alleen boeren hebben potten, omdat ze graan moeten bewaren)

er hebben zo'n 200 mensen gewoond

de potten die ze maakten hebben streepjes en stippen, de mensen die zulke potten maakten heten daarom:, bandkeramiekers

boeren en jagers

jagers en boeren leefden lang vreedzaam naast elkaar, geen ruzie, er waren zo weinig mensen in Limburg, dat je elkaar nooit tegenkwam, jagers jagen zelden in dichte bossen: dieren springen te gemakkelijk weg

jagers worden boeren

in 't westen van ons land werden jagers als laatste boeren, het is daar drassig, er was veel wild

door de uitvinding van de eerste ploeg werd grond bewerken makkelijker, meer mensen werden boer, eerste ploeg heet, eergetouw, nou kan je koe je helpen ploegen!

behalve akkers bewerken, fokken ze dieren, schapen voor wol, runderen voor melken en vlees, varkens voor vlees, en de poep van de dieren kan mooi op de akkers!

puzzelstukjes van het verleden

in de prehistorie schrijft nog niemand

prehistorie, pre= vóór, historein= het schrijven

de romeinen zijn de eersten die schrijven in ons land: dan is de prehistorie afgelopen

pas dan kunnen we lezen wat mensen dachten/vonden

dus komt alles wat we weten van vondsten uit de bodem

wat 't diepste zit, is het oudst, grafgiften:, mensen kregen in hun graf dingen mee die ze goed konden gebruiken, voor 't geval ze in 't hiernamaals verder zouden leven

vondsten uit Elsloo

potten met versieringen

krabbers, om huiden schoon te maken

messen, om eten en huiden te snijden

disselbijlen, om bomen te kappen, hout te splijten, hoe zit zo'n bijl aan z'n houten handvat?, we weten het niet, sommige volkeren doen het nog steeds op deze manier: bijv. papoea's

geroosterd graan, korrels die in 't vuur verbrand zijn, vergaan niet

na de steentijd kwamen er bijlen van brons