Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Minu portfoolio by Mind Map: Minu portfoolio
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Minu portfoolio

Minu tegevus

Minu õpetamiskogemus. Minu koolitustegevus. Tagasiside õppijatelt, Kolleegidelt. Minu õppematerjalid. Küsitlused.

K-J Maleva Põhikool

Infojuht, projektid, IKT baastaristu 2012, Innovaatiline kool 2010, Õppiv Tiiger meie koolis 2009, projekt "Intercultural Education and inclusion of students with socioeconomic disadvantages", sisekoolitused, enesehinang

Tallinna Pedagoogiline Seminar

ETKA Andras

õppejõud, Informaatika õppematerjalid (Moodle)

Mainori Kõrgkooli õppekeskus

õppejõud, Informaatika õppematerjalid (Moodle)

E- Riigi Akadeemia SA

ekspert, projekt "Moldova koolide arvutiseerimisprojekti HÜPE toetamine", õppematerjalid, Concept map, Teacher training on didactics of ICT use, Web 2.0

Tiigrihüppe SA

koolitaja, baaskursus Digitiiger, lisamoodulid, Esitlused õppetöös ja nende jagamine Internetis, Enesekontrolli testi loomine prograamiga HotPotatoes, Õpiprojektid ja kaasaegsed tehnoloogiad õppetöös, Õppematerjalide loomine ja avaldamine Internetis, Digipildid õppetöös

arendusgrupi liige

autor, lisamoodul "Video kasutamine õppetöös", õppematerjali "Kevadine koristus arvutile" autor

Meis

projekti koordinaator, projekt "Eestikeelse õppe ja õppevara arendamine muukeelsetes kutsekoolides

veebiversiooni looja, projekt "Elektroonilised õppematerjalid mitte-eestlastele"

IV Kutsehariduskeskus

Haridustehnoloog, projekt "E-Võti", seirearuanded, projekti tulemused, küsitlused, Arenguvestlus, küsitlused

OÜ Vestifex

Возможности использования ИКТ при обучении взрослых

Minu areng

Minu koolitused, projektid. Muu.

2013

Mängu jõud

“Kaasav haridus Gruusias”

Eesti-Läti-Soome-Leedu kontaktseminar õpetajatele

2012

Microsofti hariduskonverents 2012

”Apple’i tarkvara kasutamine koolis”

Rahvusvaheline konverents eTwinning

Koolide tehnoloogiavaldkonna juhtimise ja enesehindamise programmi koolitus

Suvekool "Loovus, innovatsioon ja tehnoloogia"

Tehnoloogia valdkonna juhtimine koolis

IT juhtimise hindamise mudel ja metoodika

2011

IKT juhtimine ja terviklik väljaarendamine koolis

Koostööprojektid õppetöös

“Tähtsamad rahastusvõimalused Eestis ja kuidas neid kasutada”

2010

Lõimitud aine- ja keeleõpe

Vene õppekeelega haridustasutuste gümnaasiumiastme pedagoogide LAK metoodika täienduskoolitus

Projekt „Individuaalne keeleõpe mentori toel”

2009

Conference "Connecting Schools for a Sustainable Society"

Täiskasvanute koolitaja/ andragoogi kvalifikatsioonikursus

on-line "How to Design, Implement and Evaluate an E-Learning Project"

Kevadpäev Euroopas 2009

Educational study on the euro and EMU in European Curiculum

Ealise psühholoogia ja spetspedagoogika alused

2008

Conference "Bridging Education into Society"

Puutega inimestele mõeldud e-kursuse loomise põhimõtted

E-kursust - ideest teostuseni

Kultuurierinevuste lõimimine koolis

Aktiivõppe meetodid e-kursustel

2007

on-line course "e-learning Fundametals"

e-learnexpo Moscow

Kevadpäev Euroopas

seminar "Õpetame Eesti noortele intellektuaalse omandi põhimõtted"

Personali arendamine

DISC-keel ja selle kasutamine

2006

Koolitaja koolitus

eTwinning

Enesekehtestamine ja manipulatsioon suhtlemises

Conference "The eMagic of Learning and teaching"