Minu portfoolio

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Minu portfoolio by Mind Map: Minu portfoolio

1. Minu tegevus

1.1. K-J Maleva Põhikool

1.1.1. Infojuht

1.1.1.1. projektid

1.1.1.1.1. IKT baastaristu 2012

1.1.1.1.2. Innovaatiline kool 2010

1.1.1.1.3. Õppiv Tiiger meie koolis 2009

1.1.1.1.4. projekt "Intercultural Education and inclusion of students with socioeconomic disadvantages"

1.1.1.2. sisekoolitused

1.1.1.2.1. enesehinang

1.2. Tallinna Pedagoogiline Seminar

1.3. ETKA Andras

1.3.1. õppejõud

1.3.1.1. Informaatika õppematerjalid (Moodle)

1.4. Mainori Kõrgkooli õppekeskus

1.4.1. õppejõud

1.4.1.1. Informaatika õppematerjalid (Moodle)

1.5. E- Riigi Akadeemia SA

1.5.1. ekspert

1.5.1.1. projekt "Moldova koolide arvutiseerimisprojekti HÜPE toetamine"

1.5.1.2. õppematerjalid

1.5.1.2.1. Concept map

1.5.1.2.2. Teacher training on didactics of ICT use

1.5.1.2.3. Web 2.0

1.6. Tiigrihüppe SA

1.6.1. koolitaja

1.6.1.1. baaskursus Digitiiger

1.6.1.2. lisamoodulid

1.6.1.2.1. Esitlused õppetöös ja nende jagamine Internetis

1.6.1.2.2. Enesekontrolli testi loomine prograamiga HotPotatoes

1.6.1.2.3. Õpiprojektid ja kaasaegsed tehnoloogiad õppetöös

1.6.1.2.4. Õppematerjalide loomine ja avaldamine Internetis

1.6.1.2.5. Digipildid õppetöös

1.6.2. arendusgrupi liige

1.6.3. autor

1.6.3.1. lisamoodul "Video kasutamine õppetöös"

1.6.3.2. õppematerjali "Kevadine koristus arvutile" autor

1.7. Meis

1.7.1. projekti koordinaator

1.7.1.1. projekt "Eestikeelse õppe ja õppevara arendamine muukeelsetes kutsekoolides

1.7.2. veebiversiooni looja

1.7.2.1. projekt "Elektroonilised õppematerjalid mitte-eestlastele"

1.8. IV Kutsehariduskeskus

1.8.1. Haridustehnoloog

1.8.1.1. projekt "E-Võti"

1.8.1.1.1. seirearuanded

1.8.1.1.2. projekti tulemused

1.8.1.1.3. küsitlused

1.8.1.2. Arenguvestlus

1.8.1.3. küsitlused

1.9. OÜ Vestifex

1.9.1. Возможности использования ИКТ при обучении взрослых

2. Minu areng

2.1. 2013

2.1.1. Mängu jõud

2.1.2. “Kaasav haridus Gruusias”

2.1.3. Eesti-Läti-Soome-Leedu kontaktseminar õpetajatele

2.2. 2012

2.2.1. Microsofti hariduskonverents 2012

2.2.2. ”Apple’i tarkvara kasutamine koolis”

2.2.3. Rahvusvaheline konverents eTwinning

2.2.4. Koolide tehnoloogiavaldkonna juhtimise ja enesehindamise programmi koolitus

2.2.5. Suvekool "Loovus, innovatsioon ja tehnoloogia"

2.2.6. Tehnoloogia valdkonna juhtimine koolis

2.2.7. IT juhtimise hindamise mudel ja metoodika

2.3. 2011

2.3.1. IKT juhtimine ja terviklik väljaarendamine koolis

2.3.2. Koostööprojektid õppetöös

2.3.3. “Tähtsamad rahastusvõimalused Eestis ja kuidas neid kasutada”

2.4. 2010

2.4.1. Lõimitud aine- ja keeleõpe

2.4.2. Vene õppekeelega haridustasutuste gümnaasiumiastme pedagoogide LAK metoodika täienduskoolitus

2.4.3. Projekt „Individuaalne keeleõpe mentori toel”

2.5. 2009

2.5.1. Conference "Connecting Schools for a Sustainable Society"

2.5.2. Täiskasvanute koolitaja/ andragoogi kvalifikatsioonikursus

2.5.3. on-line "How to Design, Implement and Evaluate an E-Learning Project"

2.5.4. Kevadpäev Euroopas 2009

2.5.5. Educational study on the euro and EMU in European Curiculum

2.5.6. Ealise psühholoogia ja spetspedagoogika alused

2.6. 2008

2.6.1. Conference "Bridging Education into Society"

2.6.2. Puutega inimestele mõeldud e-kursuse loomise põhimõtted

2.6.3. E-kursust - ideest teostuseni

2.6.4. Kultuurierinevuste lõimimine koolis

2.6.5. Aktiivõppe meetodid e-kursustel

2.7. 2007

2.7.1. on-line course "e-learning Fundametals"

2.7.2. e-learnexpo Moscow

2.7.3. Kevadpäev Euroopas

2.7.4. seminar "Õpetame Eesti noortele intellektuaalse omandi põhimõtted"

2.7.5. Personali arendamine

2.7.6. DISC-keel ja selle kasutamine

2.8. 2006

2.8.1. Koolitaja koolitus

2.8.2. eTwinning

2.8.3. Enesekehtestamine ja manipulatsioon suhtlemises

2.8.4. Conference "The eMagic of Learning and teaching"