Uurimistöö alused

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Uurimistöö alused by Mind Map: Uurimistöö alused

1. Saadused

1.1. Avastada iseseisvalt midagi uut

1.2. Õppida koostama ja esitlema uurimistööd

1.2.1. New node

1.3. Esinemisoskus avalikul kaitsmisel

1.4. Oskus eristada olulist ebaolulisest

1.5. Esinemisoskus avalikul kaitsmisel

2. Pealkiri

2.1. Pealkiri on teema võimalikult täpne sõnastus

2.2. Esialgset pealkirja tuleb sageli töö käigus korrigeerida

2.3. Hõlmab kogu sisu, kuid pole liiga lai

2.4. On vastavuses probleemi ja eesmärgiga

2.5. Sisaldab töö keskseid mõisteid

3. Oskus

3.1. Andmeanalüüsi oskus

3.2. Allikate kasutamise oskus

3.3. Järelduste tegemise oskus

3.4. Eneseväljendusoskus

4. Etapid

4.1. 1. Teema valik

4.1.1. New node

4.2. 2. Uurimisprojekti kavandamine

4.2.1. New node

4.3. 3. Uurimise läbiviimine

4.4. 4. Töö vormistamine

4.5. 5. Retsenseerimine

4.6. 6. Kaitsmine

5. Teema valik

5.1. Teema peab tegijat huvitama

5.2. Valdkonna valik

5.2.1. loodusteadused

5.2.2. sotsiaalained

5.2.3. kirjandus

5.2.4. kehakultuur

5.3. Arvestada

5.3.1. konkreetsus ja piiritletus

5.3.2. jõukohasus

5.3.3. materjali ja vahendite kättesaadavus