เครื่องมือการเรียนรู้ออนไลน์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เครื่องมือการเรียนรู้ออนไลน์ by Mind Map: เครื่องมือการเรียนรู้ออนไลน์

1. บทที่ 1 การเรียนรู้

1.1. ความหมาย

1.1.1. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม , ประสบการณ์ , ทดลอง , สร้างองค์ความรู้

1.2. รูปแบบ

1.2.1. หลักชีววิทยาของสมอง

1.2.2. ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม

1.2.3. IT

1.2.4. เรียนรู้ตลอดชีวิต

1.3. Cyber Tools

1.3.1. Search Engine

1.3.2. Youtube

1.3.3. ebay

1.3.4. e-Learning

1.3.5. Web Base

1.3.6. Virtual Classrooms

1.3.7. Digital Collaboration

1.3.8. e-Books

2. บทที่ 2 การขยายขอบข่ายการรับรู้

2.1. Tools สืบค้น

2.1.1. google

2.1.2. lycos

2.1.3. yahoo

2.1.4. altavista

2.1.5. ask

2.1.6. sansarn

2.1.7. youtube

2.1.8. gettyimages

2.1.9. New node

2.2. Tools ภาษา

2.2.1. dict.longdo

2.2.2. lexitron.nectec

2.2.3. supasit

2.2.4. dictionary.meelink

2.2.5. dic.in.th

2.2.6. babelfish.yahoo

2.2.7. pic.or.jp

2.2.8. englishtown

2.2.9. bbc.co.uk

2.3. Tools พื้นที่

2.3.1. Google Earth

2.3.1.1. Download

2.3.1.2. Install

2.3.1.3. Tools

2.3.1.4. Search

2.3.1.5. Save

2.3.1.6. Manual

2.3.2. NASA World Wind

2.3.2.1. Download

2.3.2.2. Install

2.3.2.3. Direction Control

2.3.2.4. Position Information

2.3.2.5. Layer Manager

2.3.2.6. Time Control

2.3.2.7. Realtime Weather

2.4. Tools เวลา

2.5. Tool ปริมาณข้อมูล

3. บทที่ 3 การรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูล

3.1. Tools การคิด

3.2. Tools บันทึก

3.3. Tools คำนวณ

4. บทที่ 4 การเผยแพร่และสื่อสาร

4.1. เทคนิคทั่วไป

4.2. Web Page

4.3. Web Board

4.4. BLOG

4.5. Journal & Magazine