Estudi epidemiològic de lesions en genets d’alt rendiment de més de 18 anys en la disciplina de s...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Estudi epidemiològic de lesions en genets d’alt rendiment de més de 18 anys en la disciplina de salt d’obstacles i doma clàssica by Mind Map: Estudi epidemiològic de lesions en genets d’alt rendiment de més de 18 anys en la disciplina de salt d’obstacles i doma clàssica

1. Objectiu de la recerca

1.1. Hipotesis i objectius

1.1.1. HIpòtesis

1.1.2. Objectius

1.2. Metodologia

1.2.1. Disseny d'estudi

1.2.2. Procediment

1.2.3. Població i mostra

1.2.4. Criteris d'inclusió i exclusió

1.2.5. Intervenció que es vol realitzar

1.2.6. Variables i mètodes de mesura

1.2.6.1. Variable independent

1.2.6.2. VVariable dependent

1.2.7. Anàlisis de resultats

1.2.8. Limitacions de l'estudi

1.2.9. Noves investigacions

1.2.10. Aspectes etics

1.3. Resultats

1.3.1. Resultats

1.3.2. Aplicacions pràctiques en el resultat

1.4. Conclusions

2. Marc teòric

2.1. Equitació

2.1.1. Disciplines olímpiques

2.1.1.1. Doma clàssica

2.1.1.2. Salt d'obsltacles

2.1.1.3. Complet

2.1.2. Federació d'hípica

2.1.2.1. Federació equestre internacional (FEI)

2.1.2.2. Real federación de hípica española

2.1.2.3. Federació catalana d'hípica

2.2. Seient i posició del genet

2.2.1. Binomi en equilibri estàtic

2.2.1.1. Posició bàsica

2.2.2. Binomi en equilibri dinàmic

2.2.2.1. El seient

2.2.3. Seient a trot i galop

2.2.4. Equipació del cavall i el genet

2.2.5. Biomecànica del binomi

2.3. Tipus de lesions en genets

2.3.1. Concepte de lesió esportiva

2.3.2. Lesions en l'equitació

2.3.3. Mecanisme lesionals en l'equitació

2.3.4. Salut postural del genet

2.3.4.1. Alteracions

2.3.4.2. Musculatura implicada