Bài 6: Nước Mỹ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bài 6: Nước Mỹ by Mind Map: Bài 6: Nước Mỹ

1. Vụ khủng bố ngày 11/09/2001 cho thấy bản thân nước Mỹ cũng rất dễ bị tổn thương và chủ nghĩa khủng bố làm cho Mỹ thay đổi chính sách đối nội và đối ngoại ở thế kỷ XXI

1.1. Thập niên 90, chính quyền B.Clinton thực hiện chiến lược “Cam kết và mở rộng”:

1.1.1. Bảo đảm an ninh của Mỹ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu

1.1.2. Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mỹ.

1.1.3. Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác

2. Giai đoạn 1945-1973

2.1. 1. Kinh tế

2.1.1. Sau chiến tranh thế giới thứ II, kinh tế Mỹ phát triển mạnh

2.1.1.1. Công nghiệp chiếm 56,5% thế giới

2.1.1.2. Nông nghiệp gấp nhiều lần các nước khác

2.1.1.3. Chiếm ~50% lượng tàu bè trên thế giới

2.1.1.4. 3/4 tổng lượng vàng thế giới

2.1.1.5. 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới

2.1.2. Khoảng 20 năm sau chiến tranh thành trung tâm Kinh tế-Tài chính số 1 thế giới

2.1.3. Nguyên nhân

2.1.3.1. Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú, nhân lực dồi dào, trình độ kỹ thuật cao, năng động, sáng tạo

2.1.3.2. Lợi dụng chiến tranh để làm giàu từ bán vũ khí

2.1.3.3. Áp dụng thành công những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật

2.1.3.4. Các tổ hợp công nghiệp – quân sự, tập đoàn tư bản của Mĩ có sức sản xuất cao, cạnh tranh có hiệu quả ở trong và ngoài nước

2.1.3.5. Các chính sách và hoạt động điều tiết của nhà nước có hiệu quả

2.2. 2. Khoa học kĩ thuật

2.2.1. Mỹ là nước khởi đầu và đạt nhiều thành tựu cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại

2.2.1.1. Đi đầu trong lĩnh vực chế tạo công cụ sản xuất mới (máy tính điện tử, máy tự động)

2.2.1.2. Vật liệu mới (polyme, vật liệu tổng hợp)

2.2.1.3. Năng lượng mới (nguyên tử, nhiệt hạch)

2.2.1.4. Sản xuất vũ khí, chinh phục vũ trụ, “cách mạng xanh” trong nông nghiệp…

2.2.2. Thúc đẩy kinh tế Mỹ phát triển, ảnh hưởng lớn đến thế giới

2.3. 3. Chính trị xã hội

2.3.1. Cải thiện tình hình xã hội, khắc phục những khó khăn trong nước

2.3.2. Duy trì và bảo vệ chế độ tư bản

2.3.3. Ngăn chặn, đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân và lực lượng tiến bộ

2.3.4. Chính trị - xã hội không ổn định, mâu thuẫn giai cấp, xã hội và sắc tộc…

2.3.5. Đấu tranh giai cấp, xã hội ở Mỹ diễn ra mạnh mẽ, điển hình là Đảng Cộng sản Mỹ đòi quyền lợi cho nhân dân và người lao động

2.4. 4. Đối ngoại

2.4.1. Dựa vào sức mạnh quân sự, kinh tế để triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới.

2.4.2. Khởi xướng cuộc “chiến tranh lạnh”, gây ra hàng loạt cuộc chiến tranh xâm lược, bạo loạn, lật đổ ... trên thế giới (Việt Nam, Cu Ba, Trung Đông…).

2.4.2.1. Chiến lược toàn cầu được cụ thể hóa qua những học thuyết khác nhau, ví dụ: học thuyết Truman, học thuyết Reagan,...

2.4.2.2. Mục tiêu của "Chiến lược toàn cầu”:

2.4.2.2.1. Ngăn chặn, và tiến tới tiêu diệt hoàn toàn CNXH.

2.4.2.2.2. Đàn áp phong trào GPDT, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào chống chiến tranh, vì hòa bình, dân chủ trên thế giới.

2.4.2.2.3. Khống chế, chi phối các nước đồng minh

2.4.3. Tháng 2-1972 TT Ních xơn thăm Trung Quốc, năm 1979 thiết lập quan hệ Mỹ - Trung Quốc; tháng 5/1972 thăm Liên Xô.

2.4.4. Thực hiện chiến lược hòa hoãn để chống lại phong trào cách mạng của các dân tộc

3. Giai đoạn 1973-1991

3.1. 1. Kinh tế

3.1.1. 1973 - 1982: khủng hoảng và suy thoái kéo dài (năng suất lao động giảm còn 0.43% năm)

3.1.2. Từ 1983, kinh tế Mỹ phục hồi và phát triển. Tuy vẫn đứng đầu thế giới về kinh tế – tài chính nhưng tỷ trọng kinh tế Mỹ trong nền kinh tế thế giới giảm sút

3.2. 2. Đối ngoại

3.2.1. Mỹ ký Hiệp định Pa ri 1973, rút quân khỏi Việt Nam. Tiếp tục triển khai “chiến lược toàn cầu” và theo đuổi chiến tranh lạnh

3.2.2. Học thuyết Reagan chủ trương tăng cường chạy đua vũ trang

3.2.3. Sự đối đầu Xô - Mỹ làm suy giảm vị trí kinh tế và chính trị của Mỹ tạo điều kiện cho Tây Âu và Nhật vươn lên

3.2.4. Tháng 12/1989, Mỹ - Xô chính thức tuyên bố kết thúc “chiến tranh lạnh” mở ra thời kỳ mới trên trường quốc tế

3.3. Giữa thập niên 80, xu thế đối thoại và hòa hoãn ngày càng chiếm ưu thế trên thế giới

4. Giai đoạn 1991-2000

4.1. Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự hai cực I-an-ta (Yalta) sụp đổ, Mỹ có tham vọng chi phối và lãnh đạo toàn thế giới nhưng chưa thể thực hiện được

4.2. Với sức mạnh kinh tế, khoa học - kỹ thuật Mỹ thiết lập trật tự thế giới “đơn cực”, nhưng thế giới không chấp nhận

4.3. 1. Kinh tế, khoa học kỹ thuật và văn hóa

4.3.1. Thập niên 90, kinh tế suy thoái ngắn nhưng vẫn đứng đầu thế giới

4.3.2. Tổng thống Clinton(1993-2001) cầm quyền, kinh tế Mỹ phục hồi và phát triển trở lại. Kinh tế Mỹ vẫn đứng đầu thế giới

4.3.3. KH-KT: phát triển mạnh, nắm 1/3 lượng bản quyền phát minh sáng chế của toàn thế giới

4.4. 2. Chính trị và đối ngoại