Phần mềm đăng tin BĐS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phần mềm đăng tin BĐS by Mind Map: Phần mềm đăng tin BĐS

1. Danh mục

1.1. Danh mục tài khoản

1.2. Danh mục trang

1.3. Danh mục Profile

1.4. Danh mục tin đăng

1.4.1. Đã đăng

1.4.2. Đang đăng

1.4.3. Chờ đăng

1.5. Danh mục nhóm tin

1.6. Danh mục nội dung

2. Chức năng

2.1. Tự động tạo tài khoản

2.2. Tự động kích hoạt tài khoản

2.3. Update tin, làm mới tin

2.4. Hẹn giờ đăng tin, update tin

2.5. Tự động đăng tin hàng loạt

3. Đăng tin

3.1. Đăng tin lên website miễn phí

3.2. Đăng tin lên website có tính phí

3.3. Đăng tin top website chất lượng

3.4. Đăng tin lên Fanpage

3.5. Đăng tin lên Group

3.6. Đăng tin vào iMessage