NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẦM NON

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẦM NON by Mind Map: NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ                 CHO TRẺ MẦM NON

1. Chuẩn bị cơ sở cho trẻ học chữ viết

1.1. Cho trẻ làm quen với hệ thống chữ cái

1.2. Dạy trẻ cách ngồi, cầm bút viết chữ

1.3. Dạy trẻ cách phát âm cho đúng, chuẩn

2. Dạy trẻ nói tốt trong giao tiếp hằng ngày

2.1. Phát triển vốn từ cho trẻ

2.1.1. Phát triển vốn từ cho trẻ không chỉ về số lượng mà cả về chất lượng

2.1.2. Phát triển vốn từ cho trẻ là cơ sở của công tác phát triển ngôn ngữ

2.1.3. Đối với trẻ mẫu giáo, ta có nhiệm vụ dạy trẻ sử dụng cả từ mang tính khái quát, trừu tượng, những từ mang tính biểu cảm

2.1.4. Đối với trẻ nhỏ, ta có nhiệm vụ dạy trẻ sử dụng từ đúng mang tính cụ thể

2.1.5. Dạy trẻ biết cách sử dụng một số biện pháp tu từ đơn giản trong giao tiếp hằng ngày

2.2. Dạy trẻ nói đúng ngữ pháp

2.2.1. Dạy trẻ lứa tuổi nhà trè và mẫu giáo bé không nên nói câu cụt, câu thiếu thành phần

2.2.2. Dạy trẻ câu nói có thành phần chủ ngữ, vị ngữ

2.3. Dạy trẻ mẫu giáo nhỡ, lớn biết sử dụng thành thạo các kiểu câu đơn mở rộng thành phần, câu phức và câu ghép

2.4. Dạy trẻ nói mạch lạc

2.4.1. Nhiệm vụ dạy trẻ ngôn ngữ đối thoại

2.4.1.1. Dạy trẻ biết lắng nghe và hiểu ngôn ngữ của người khác

2.4.1.2. Duy trì cuộc nói chuyện, trả lời đúng câu hỏi, thói quen văn hoá khi nói chuyện

2.4.1.3. Ngôn ngữ này không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là công cụ để trẻ tư duy

2.4.2. Nhiệm vụ dạy trẻ ngôn ngữ độc thoại

2.4.2.1. Trẻ cần phải có trí nhớ, tư duy và tưởng tượng tốt

3. Dạy trẻ nghe và phát âm tốt

3.1. Dạy trẻ nghe âm thanh của ngôn ngữ

3.2. Dạy trẻ biết giọng nói diễn cảm

3.3. Dạy trẻ văn hoá nói trong giao tiếp, phát triển rèn luyện bảo vệ tai nghe cơ quan phát âm của trẻ

3.4. Phối hợp với gia đình trong việc phát hiện sớm các trường hợp phát âm và nghe kém, câm, điếc ở trẻ

4. Giáo dục trẻ có thái độ đúng đắn với tiếng mẹ đẻ

4.1. Giúp trẻ hiểu thêm về lịch sử, nền văn hoá của dân tộc

4.2. Giáo dục trẻ tình yêu quê hương đất nước, con người

4.3. Dạy trẻ qua các bài thơ, ca dao, đồng dao, các câu chuyện cổ tích...