Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням by Mind Map: Письмовий докладний переказ тексту  публіцистичного стилю з творчим завданням

1. Переказ- вид роботи з розвитку мовлення, що передбачає відтворення змісту сприйнятого на слух або прочитаного тексту.

1.1. Перекази бувають навчальні, контрольні, усні, письмові, докладні, стислі, вибіркові, творчі.

2. Завдання докладного переказу- відтворити якнайповніше зміст вихідного тексту.

2.1. Цей вид переказу здійснює детальну, розгорнуту, послідовну, близьку до тексту передачу змісту почутого, побаченого чи прочитаного з якнайповнішим використанням лексичних і стилістичних засобів.

3. Текст

3.1. Зміст, структура, мовне оформлення

3.2. Мета тексту

3.3. Комунікативне завдання тексту

3.4. Тема

3.4.1. це те про що розповідається у тексті

3.5. Ідея

3.5.1. це прихований зміст, те, що автор намагається своїм твором донести до читача.

4. Типи мовлення

4.1. Розповідь

4.1.1. зав'язка- розвиток подій- кульмінація- розв'язка

4.2. Опис

4.2.1. загальне уявлення про предмет - окремі його ознаки- висновок

4.3. Роздум

4.3.1. теза- аргументи- висновок

5. Стилі мовлення

5.1. Офіційно-діловий

5.1.1. офіційність, конкретність, чіткість, стислість

5.2. Науковий

5.2.1. чіткість, точність, послідовність

5.3. Пбліцистичний

5.3.1. точність, логічність, піднесеність, офіційність

5.4. Розмовний

5.4.1. невимушеність, жвавість бесіди

5.5. Художній

5.5.1. образність

6. Пам'ятка "Як готуватися до докладного переказу тексту з творчим завданням"

6.1. Прочитати(або прослухати) текст.

6.2. Визначити тип, стиль, жанр мовлення, тему та основну думку висловлювання.

6.3. З'ясувати значення незнайомих слів.

6.4. Висловити власну думку про прочитаний(прослуханий) текст з погляду його змісту. форми, задуму і мовного оформлення.

6.5. Визначити тезу творчого завдання й дібрати художні засоби, які б її розкривали.

6.6. Поміркувати над змістом і послідовністю висловлювання творчого задуму.

6.7. Скласти самостійно складний план тексту, включаючи власне творче доповнення.

6.8. Написати докладний переказ тексту, підпорядковуючи висловлювання темі й основній думці, дотримуючись композиції, мовних і стильових особливостей, а також авторського задуму.