Web 2.0

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Web 2.0 by Mind Map: Web 2.0

1. Blogs

1.1. Bloglines

1.1.1. é unha aplicación que nos comenta as noticias que ocorren no mundo,e que chegan a esta páxina creada por nós.

2. Wikis

2.1. Wikipedia

2.1.1. a wikipedia e unha aplicación que serve para buscar información sobre algo que nos interese