Dziecko w sieci elektronicznej - zagrożenia z tym związane

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dziecko w sieci elektronicznej - zagrożenia z tym związane by Mind Map: Dziecko w sieci elektronicznej - zagrożenia z tym związane

1. Wstęp

2. 1. Internet i jego znaczenie w życiu dziecka

2.1. 1.1 Historia Internetu w Polsce i na świecie

2.2. 1.2 Internet w szkole

2.3. 1.3 Dostęp do sieci komputerowej w domu - rola rodziców

2.4. 1.4 Serwisy społecznościowe oraz komunikacja przez Internet

2.5. 1.5 Reklamy w Internecie - dziecko ofiarą manipulacji

2.6. 1.6 Gry i zabawy sieciowe

3. 2. Internet drogą do patologii społecznych

3.1. 2.1 Pedofilia w sieci, skala zagrożenia, jak chronić dziecko?

3.2. 2.2 Zjawisko infoholizmu

3.3. 2.3 Samobójstwa w Internecie

3.4. 2.4 Przemoc na ekranie komputera

4. 3. Metodologia badań własnych

4.1. 3.1 Problemy i hipotezy badawcze

4.2. 3.2 Zmienne i wskaźniki

4.3. 3.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze

4.4. 3.4 Teren badań i dobór próby

4.5. 3.5 Organizacja, czas, miejsce badań i ich zakres

5. 4. Analiza i interpretacja wyników badań wlasnych

6. 5. Krytyczna analiza otrzymanych wyników

7. 6. Zakończenie

8. 7. Bibliografia

9. 8. Aneksy

10. 9. Spis Tablic