Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Dziecko w sieci elektronicznej - zagrożenia z tym związane by Mind Map: Dziecko w sieci elektronicznej - zagrożenia z tym związane
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Dziecko w sieci elektronicznej - zagrożenia z tym związane

Wstęp

1. Internet i jego znaczenie w życiu dziecka

1.1 Historia Internetu w Polsce i na świecie

1.2 Internet w szkole

1.3 Dostęp do sieci komputerowej w domu - rola rodziców

1.4 Serwisy społecznościowe oraz komunikacja przez Internet

1.5 Reklamy w Internecie - dziecko ofiarą manipulacji

1.6 Gry i zabawy sieciowe

2. Internet drogą do patologii społecznych

2.1 Pedofilia w sieci, skala zagrożenia, jak chronić dziecko?

2.2 Zjawisko infoholizmu

2.3 Samobójstwa w Internecie

2.4 Przemoc na ekranie komputera

3. Metodologia badań własnych

3.1 Problemy i hipotezy badawcze

3.2 Zmienne i wskaźniki

3.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze

3.4 Teren badań i dobór próby

3.5 Organizacja, czas, miejsce badań i ich zakres

4. Analiza i interpretacja wyników badań wlasnych

5. Krytyczna analiza otrzymanych wyników

6. Zakończenie

7. Bibliografia

8. Aneksy

9. Spis Tablic