Dziecko w sieci elektronicznej - zagrożenia z tym związane

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dziecko w sieci elektronicznej - zagrożenia z tym związane by Mind Map: Dziecko w sieci elektronicznej - zagrożenia z tym związane

1. 2. Internet drogą do patologii społecznych

1.1. 2.1 Pedofilia w sieci, skala zagrożenia, jak chronić dziecko?

1.2. 2.2 Zjawisko infoholizmu

1.3. 2.3 Samobójstwa w Internecie

1.4. 2.4 Przemoc na ekranie komputera

2. 4. Analiza i interpretacja wyników badań wlasnych

3. 5. Krytyczna analiza otrzymanych wyników

4. 6. Zakończenie

5. 7. Bibliografia

6. 8. Aneksy

7. 9. Spis Tablic

8. Wstęp

9. 1. Internet i jego znaczenie w życiu dziecka

9.1. 1.1 Historia Internetu w Polsce i na świecie

9.2. 1.2 Internet w szkole

9.3. 1.3 Dostęp do sieci komputerowej w domu - rola rodziców

9.4. 1.4 Serwisy społecznościowe oraz komunikacja przez Internet

9.5. 1.5 Reklamy w Internecie - dziecko ofiarą manipulacji

9.6. 1.6 Gry i zabawy sieciowe

10. 3. Metodologia badań własnych

10.1. 3.1 Problemy i hipotezy badawcze

10.2. 3.2 Zmienne i wskaźniki

10.3. 3.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze

10.4. 3.4 Teren badań i dobór próby

10.5. 3.5 Organizacja, czas, miejsce badań i ich zakres