Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Dziecko w sieci elektronicznej - zagrożenia z tym związane by Mind Map: Dziecko w sieci elektronicznej -
zagrożenia z tym związane
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Dziecko w sieci elektronicznej - zagrożenia z tym związane

Wstęp

1. Internet i jego znaczenie w życiu dziecka

1.1 Historia Internetu w Polsce i na świecie

1.2 Internet w szkole

1.3 Dostęp do sieci komputerowej w domu - rola rodziców

1.4 Serwisy społecznościowe oraz komunikacja przez Internet

1.5 Reklamy w Internecie - dziecko ofiarą manipulacji

1.6 Gry i zabawy sieciowe

2. Internet drogą do patologii społecznych

2.1 Pedofilia w sieci, skala zagrożenia, jak chronić dziecko?

2.2 Zjawisko infoholizmu

2.3 Samobójstwa w Internecie

2.4 Przemoc na ekranie komputera

3. Metodologia badań własnych

3.1 Problemy i hipotezy badawcze

3.2 Zmienne i wskaźniki

3.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze

3.4 Teren badań i dobór próby

3.5 Organizacja, czas, miejsce badań i ich zakres

4. Analiza i interpretacja wyników badań wlasnych

5. Krytyczna analiza otrzymanych wyników

6. Zakończenie

7. Bibliografia

8. Aneksy

9. Spis Tablic