Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
WEB 2.O by Mind Map: WEB 2.O

1. BLOGS:éu nha páxina web que recompila cronoloxicamente textos ou artigos dun ou varios autores.

2. WIKIS:é unha páxina web donde se acepta que verios usuarios xeren,editen,borrar ou modificar o contido dunha páxina web.

3. AGREGADORES: mediante a sindicación de contidos , a nova información xerado pode ser consultda de xeito automático mediante RSS

4. MARCADORES SOCIAIS:son ferramentas webs que nos permite almacenar,organizar e compertir os nosos enderezos favoritos.