Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
WEB 2.0 by Mind Map: WEB 2.0

1. WIKIS

1.1. A utilidade desta aplicación a hora de traballar en tics, é moi interesante xa que mediante ela podemos interactuar na web moi facilmente, e dicir, nos wikis podemos traballar e aportar información todos os usuarios de internet, e isto e unha maneira de saber como funciona a web 2.0, unha web na que podemos traballar todos os usuarios.

1.1.1. WIKIPEDIA

2. BLOGS

2.1. A utilidade desta aplicación e moi práctica, xa que na actualidade está moi de moda ter un blog. Na clases de tics os blogs utilizanse para coñecer mellor as aplicación da web 2.0, e con eso ter mellor soltura a hora de subir información e traballos a web.

2.1.1. BLOGGER