El meu PLE

Totes les eines que utilitzo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
El meu PLE by Mind Map: El meu PLE

1. Producció d'informació

1.1. Symbaloo

1.2. Gmail

1.3. Facebook

1.4. Skype

2. Gestió de la informació

2.1. Dropbox

2.2. Diigo

2.3. Google docs

2.4. Sistema d'arxiu personal

3. Recerca d'informació

3.1. Google

3.2. UOC

3.3. Youtube

3.4. Premsa digital