Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Raaka-aineet by Mind Map: Raaka-aineet
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Raaka-aineet

Kierrätys

Mineraalien rikastukseen ja jalostamiseen tarvitaan paljon energiaa

neitseellisen raaka-aineen hinnan kallistuminen on edistänyt jätteen kierrätystä

energia, yhdyskuntajäte

aineiden talteenotto, Kalliimpia jalometalleja kierrätetään suhteellisen paljon (kultaa,hopeaa,platinaa), n. 80% louhitusta kuparista on edelleen käytössä.

uusiokäyttö

Metsätalous

Metsän taloudellista käyttöä ja hoitoa

Taimien istutus hakkuun jälkeen

Tuholaisten torjunta

kestävä uudistaminen

Aineellisia ja aineettomia luonnonvaroja

Virkistyalueet, Pyhä-Häkki

Polttopuuta, Vaarin halkopino, Energiantuotanto, biomassa

Geenivarasto, Esim. tulevaisuuden lääkekasvit

Teollisuuden raaka-aineeksi, Paperiteollisuus, Huonekalut

Metsätalous eri alueilla

Tropiikin metsät, Kattavat puolet maailman metsävaroista, "Maailman keuhkot", Hakkaaminen ja polttaminen vähentää biodiversiteettiä, s.72 ja 73 kartat, Google maps

Taiga (Pohjoinen havumetsävyöhyke), Taloudellisesti merkittävimmät metsät

Suomi

Metsät peittävät 75 % maapinta-alasta, Euroopan metsäisin maa

Kuuluu pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen, Yleisin laji mänty

4,5 ha metsää/hlö

taiga-aluetta

Kaivostoiminta

Louhittavia aineita kutsutaan kaivannaisiksi

Stragiset kaivannaiset ovat harvinaisia kallioperän aineksia, joiden esiintymät sijaitsevat epätasaisesti ympäri maailmaa --> tärkeitä maailmankaupassa

Maasta voidaan hyödyntää mm. hiekkaa ja timantteja

Louhintaa voidaan suorittaa avolouhoksissa tai kaivoskuiluja hyödyntämällä

Kaivoksesta saatava malmi rikastetaan, jonka jälkeen siitä jatkojalostetaan metalli

Kaivostoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa mm. kuinka paljon haluttua ainetta esiintymässä on

Rautamalmiesiintymässä rautapitoisuuden tulee olla väh. 25%

Kuparimalmin metallipitoisuudeksi riittää alle 0,5%

Käytettävissä oleva pääoma ja työvoima vaikuttavat kaivoksen kannattavuuteen

Esiintymän maantieteellinen sijainti, koko ja louhintasyvyys vaikuttavat kaivostoiminnan kannattavuuteen

Kannattavuuteen vaikuttaa raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat

Teollisuusmaiden mineraaliesiintymät ovat ehtymässä ja suurin osa hyvistä esiintymistä sijaitsee nykyään kehitysmaissa

Kehitysmaat myyvät kaivostuotteensa yleensä rikasteina

Kaivostuotteiden maailmanmarkkinahinnan lasku voi aiheuttaa kansantalouskriisin kehitysmaihin, sillä ne vievät vain yhtä kaivostuotetta

Kehitysmaat ostavat kalliita jalostettuja kaivostuotteitaan teollisuusmailta, vaikka ne ovat saattaneet itse tuottaa raaka-aineet

Kaivannaiset ovat uusiutumattomia luonnonvaroja

Teknologian kehittyessä, kaikkia pienimpiäkin esiintymiä pystytään hyödyntämään

Louhitaan, jalostetaan ja rikastetaan mineraaleja

Mineraalit rakentuvat yhdestä tai useammasta alkuaineesta, Teollisuusmineraaleja ovat mm. kalsiitti ja kaoliniitti

Aineelliset

kierrätettävät

kertaalleen käytettävät

uusiutuvat

Aineettomat

luonnonarvot, kauneus, erämaa....