Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Raaka-aineet by Mind Map: Raaka-aineet
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Raaka-aineet

Kierrätys

Mineraalien rikastukseen ja jalostamiseen tarvitaan paljon energiaa

neitseellisen raaka-aineen hinnan kallistuminen on edistänyt jätteen kierrätystä

Metsätalous

Metsän taloudellista käyttöä ja hoitoa

Aineellisia ja aineettomia luonnonvaroja

Metsätalous eri alueilla

Suomi

Kaivostoiminta

Louhittavia aineita kutsutaan kaivannaisiksi

Louhintaa voidaan suorittaa avolouhoksissa tai kaivoskuiluja hyödyntämällä

Kaivoksesta saatava malmi rikastetaan, jonka jälkeen siitä jatkojalostetaan metalli

Kaivostoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa mm. kuinka paljon haluttua ainetta esiintymässä on

Teollisuusmaiden mineraaliesiintymät ovat ehtymässä ja suurin osa hyvistä esiintymistä sijaitsee nykyään kehitysmaissa

Kaivannaiset ovat uusiutumattomia luonnonvaroja

Louhitaan, jalostetaan ja rikastetaan mineraaleja

Aineelliset

kierrätettävät

kertaalleen käytettävät

uusiutuvat

Aineettomat

luonnonarvot, kauneus, erämaa....