Szkolenia multimedialne a efektywność pracy pracowników samorządowych

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Szkolenia multimedialne a efektywność pracy pracowników samorządowych by Mind Map: Szkolenia multimedialne a efektywność pracy pracowników samorządowych

1. Edukacja multimedialna

1.1. New node

2. Doskonalenie pracowników

2.1. Komputerowe programy multimedialne

2.2. Edukacja dorosłych

2.2.1. New node

2.3. Zagrożenia związane z zastosowaniem mediów w edukacji

3. Rodzaje szkoleń dla pracowników samorządowych

3.1. New node

4. Metodologia badań własnych

4.1. Cel i problematyka badań

4.2. Zmienne i wskaźniki

4.3. Metody badawcze

4.4. Teren badań i dobór próby

4.5. Organizacja, czas, miejsce i zakres badań

5. Analiza uzyskanych wyników

6. Zakończenie

7. Bibliografia