Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Szkolenia multimedialne a efektywność pracy pracowników samorządowych by Mind Map: Szkolenia multimedialne a
efektywność pracy pracowników
samorządowych
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Szkolenia multimedialne a efektywność pracy pracowników samorządowych

Edukacja multimedialna

New node

Doskonalenie pracowników

Komputerowe programy multimedialne

Edukacja dorosłych

New node

Zagrożenia związane z zastosowaniem mediów w edukacji

Rodzaje szkoleń dla pracowników samorządowych

New node

Metodologia badań własnych

Cel i problematyka badań

Zmienne i wskaźniki

Metody badawcze

Teren badań i dobór próby

Organizacja, czas, miejsce i zakres badań

Analiza uzyskanych wyników

Zakończenie

Bibliografia