Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Szkolenia multimedialne a efektywność pracy pracowników samorządowych by Mind Map: Szkolenia multimedialne a efektywność pracy pracowników samorządowych
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Szkolenia multimedialne a efektywność pracy pracowników samorządowych

Edukacja multimedialna

New node

Doskonalenie pracowników

Komputerowe programy multimedialne

Edukacja dorosłych

Zagrożenia związane z zastosowaniem mediów w edukacji

Rodzaje szkoleń dla pracowników samorządowych

New node

Metodologia badań własnych

Cel i problematyka badań

Zmienne i wskaźniki

Metody badawcze

Teren badań i dobór próby

Organizacja, czas, miejsce i zakres badań

Analiza uzyskanych wyników

Zakończenie

Bibliografia