Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Franciscus Leerplein by Mind Map: Franciscus Leerplein
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Franciscus Leerplein

Dagverpleging [S-Dag]

Specifieke leerlijn [S]

3A/B [S-3ABC]

Ergocoaching/Til en transfer 3ABC [S-3ABC-003]

Inwerkprogramma 3ABC [S-3ABC-001]

Klinische Lessen 3ABC [S-3ABC-008]

Klinische Lessen 3C [S-3ABC-004]

Maagdarm OK 3AB [S-3ABC-010]

Mamareader 3AB [S-3ABC-007]

Materialen 3ABC [S-3ABC-005]

Medicijnopdracht 3ABC [S-3ABC-009]

Reader Urologie 3AB [S-3ABC-002]

Sepsis 3AB [S-3ABC-006]

Vaatchirurgie 3AB [S-3ABC-011]

Ziektebeeldenopdracht 3AB [S-3ABC-012]

Radiologie [S-Rad]

6A [S-6A]

CCU [S-CCU]

IC [S-IC]

CVVH [S-IC-001]

Milde Hypothermie (TMH) [S-IC-002]

Buikverpleging (BUBP) [S-IC-003]

IC / CCU [S-ICC]

Medisch rekenen (afdelingsgebonden) [S-ICC-001]

Training Algemene Cardiologie (TCA) [S-ICC-002]

Training Ritme en geleiding (TRG) [S-ICC-003]

Training ECG interpretatie (ECG) [S-ICC-004]

Training Thorax drainage (TTD) [S-ICC-005]

Training Nierfunctiestoornissen [S-ICC-006]

Training ZuurBase (ZBS) [S-ICC-007]

X-Thorax (IXT) [S-ICC-008]

Hemodynamiek [S-ICC-009]

Non invasieve beademing (NPPV) [S-ICC-010]

Ademhalingsfysiologie [S-ICC-011]

Neurologie [S-Neu]

Anatomie Zenuwstelsel [S-Neu-001]

Apotheek [S-Apo]

VTGM [S-Apo-001]

Opleiding Pharmacy Practitoner [S-Apo-002]

Dialyse [S-Dia]

Peritoneaal Dialyse [S-Dia-001]

Instructie Diamant [S-Dia-002]

Facilitaire zaken [S-Fac]

Fysiotherapie [S-Fys]

Kinderafdeling [S-KA]

Kinderaantekening [S-KA-001]

Refereeravond kinderafdeling [S-KA-002]

Laboratoria [S-Lab]

Longafdeling [S-Lng]

Medisch Technisch [S-MT]

OK [S-OK]

Medisch Rekenen voor de OK [S-OK-001]

Stralingshygiene {S-OK-002]

Instructie gebruik apparatuur OK [S-OK-003]

Instructie instrumentarium [S-OK-004]

Instructie leerling begeleiding OK [S-OK-005]

Instructie ingrepen/operatieverloop/anatomie [S-OK-006]

PDMS Anesthesie [S-OK-007]

Brand op de OK [S-OK-008]

Klinische lessen OK [S-OK-010]

Operatie instructies [S-OK-011]

Infectiepreventie op de OK [S-OK-009]

Verloskunde [S-Vlk]

Medisch Rekenen voor Verloskunde [S-Vlk-001]

CTG Scholing [S-Vlk-002]

Instructie MOET (Acute Verloskundige Situaties) [S-Vlk-003]

Instructie Electronisch Verloskundig Dossier (EVD) [S-Vlk-004]

Instructie OB-trace [S-Vlk-005]

Afdeling Interne [S-Int]

Nefrologie [S-INT-003]

Algemene interne bijscholing [S-INT-002]

MDL [S-INT-001]

Refereeravond interne [S-INT-004]

Kellebeek [S-Kel]

Protocollen FZR [S-Kel-001]

Polikliniek [S-poli]

Theoretisch [T]

(D) Direct patiëntgebonden [T-DPg]

Orgaan & Weefseldonatie [T-DPg-001]

Neurologische scholing [T-DPg-002]

Cardiologische scholing [T-DPg-003]

Medische terminologie [T-DPg-004]

Stralingshygiene [T-DPg-006A]

Anatomie, fysiologie, Pathologie [T-DPg-005]

Medisch Rekenen [T-DPg-007a]

Medisch Rekenen Kinderafdeling [T-DPg-007b]

Medische gassen [T-DPg-011]

(I) Indirect Patiëntgebonden [T-IPg]

Stralingshygiene voor de OK [T-DPg-006B]

2. Interne Auditing

3. Prisma

4. Zorgpaden

5. CVA "Slim meten"

6. Informatiebeveiliging [T-IPg]

Overig [T-Ov]

Wet BIG [T-Ov-001]

WGBO [T-Ov-003]

Bevoegd en bekwaam in het FZR [T-Ov-002]

DBC's op weg naar transparantie (DOT) [T-Ov-004]

Generalistisch (generieke leerlijn) [G]

Introductie/ Inwerken [G-IW]

1. Inwerkprogramma's [G-IW-001]

2. BHV Light [G-IW-003]

3. Stralingshygiene (basis) [G-IW-002]

4. Hygiene code [G-IW-004]

5. VIM meldingen [G-IW-005]

6. Omgaan met DKS [G-IW-006]

7. Informatieveiligheid [G-IW-007]

Personeel& Organisatie [G-P&O]

Competentiemanagement [G-P&O-001]

Facilitair

Algemeen generiek [G-Alg]

Zirop [G-Alg-002]

Introductie digitaal leerplein [G-Alg-001]

Praktische leerlijn [P]

Medisch [P1]

Voorbehouden handelingen [P1-VBH], Tracheostoma/canule/endotracheale tube [P1-VBH-IV], Mobiliserend en corrigerend materiaal [P1-VBH-V], Drains / Catheter [P1-VBH-III], Drains/catheter inbrengen in slokdarm/darmen [P1-VBH-IIIb], Drains/catheter inbrengen in mond/keelholte/trachea [P1-VBH-IIIa], Drains/catheter inbrengen in blaas/urinewegen [P1-VBH-IIIc], Drains/catheter verwisselen [P1-VBH-IIId], Drains/catheter verwijderen [P1-VBH-IIIe], Drains/catheter overige handelingen [P1-VBH-IIIf], Specifieke handelingen [P1-VBH-VI], Vitale functies [P1-VBH-VIa], Radioactieve stoffen/ioniserende stralen [P1-VBH-VIb], Contrastmiddelen (rontgen en MR) [P1-VBH-VIc], Kunstmatige fertilisatie [P1-VBH-VId], Verloskundige handelingen [P1-VBH-VIe], Extracorporaal systeem [P1-VBH-VIg], Overige handelingen [P1-VBH-VII], Dialyse [P1-VBH-VIII], Puncties / Infuus [P1-VBH-II], Puncties / Infuus inbrengen [P1-VBH-IIa], Samenhangende handelingen bij Puncties / Infuus [P1-VBH-IIb], Toedienen geneesmiddelen [P1-VBH-I], Toedienen geneesmiddelen en toedieningswijzen [P1-VBH-Ia], Samenhangende handelingen bij toediening van geneesmiddelen [P1-VBH-Ib]

Risicovolle handelingen (geen VBH) [P1-RVH], Toedienen van een zetpil/klysma via de stoma zonder aanvullende hulpmiddelen [P1-RVH-001], Spoelen van de blaas middels extern blaasspoelsysteem [P1-RVH-002], Stoma plaatsbepaling [P1-RVH-003], Verbandwissel na mamma amputatie [P1-RVH-004], Spoelen Neo blaas [P1-RVH-005], Verwijderen Brug bij stoma [P1-RVH-006], Scholing hechten [P1-RVH-007]

Kritische Patientenzorg [P1-KPz], Basis Life Support (BLS) [P1-KPz-001], BLS niet patientgebonden functies [P1-KPz-001v], ALS [P1-KPz-002], BLS kinderreanimatie [P1-KPz-005], BHTTC (trauma cursus) [P1-KPz-008], Traumaopvang ABCDE methode [P1-KPz-003], Spoed interventieteam (SIT) voor verpleegkudigen [P1-KPz-007a], Spoed Interventieteam (SIT) voor IC-verpleegkundigen en ANIO's [P1-KPz-007b], Beademing [P1-KPz-004], Opvang Acuut Ziek Kind [P1-KPz-006], Opvang Actuut Ziek Kind SEH [P1-KPz-006a], Opvang Acuut Ziek Kind KA [P1-KPz-006b], Cardiologische Patient [P1-KPz-009], Gebruik AED [P1-KPz-010]

Autorisatietrajecten [P1-AT], Intraveneuze toegang verkrijgen MODULE 1 [P1-AT-001], Intraveneuze toediening MODULE 2 [P1-AT-002], Centraal veneuze lijn MODULE 4 [P1-AT-003], Tracheostoma [P1-AT-004], PEG sondes verzorgen {P1-AT-006], Totale Parenterale Voeding (TPV) MODULE 4 [P1-AT-005], Bloed en bloedprodukten [P1-AT-007], Subcutaan en intramusculair injecteren [P1-AT-008]

Niet-kritische patiëntenzorg [P1-NKPz], Pijnbestrijding MODULE 3 [P1-NKPz-001T], Ondervoeding (voor verpleegkundigen) [P1-NKPz-009b], Ondervoeding (voor voedingasistentes) [P1-NKPz-009a], Basiscursus ECG lezen [P1-NKPz-011], Mammacare [P1-NKPz-002T], Port a Cath [P1-NKPz-006T], Stomazorg [P1-NKPz-003], Chemo- en immunotherapie [P1-NKPz-005], Wond & Decubitus [P1-NKPz-004], Borstvoedingscertificaat [P1-NKPz-008], Delier [P1-NKPz-010], Vaardigheidsinstructie fixatiemateriaal [P1-NKPz-007]

Medisch ondersteunend [P2]

Opbouw: Theoretisch deel (theorietoets) - 80% Voorbereidingsopdracht Praktijk-training (vaardigheidstoets)

Medisch ondersteunend [P2-MO], Instructie materiaalgebruik (verpleegafdelingen) [P2-MO-004], Gebruik glucosemeters (autorisatie) [P2-MO-002], POS (pre operatief screening) [P2-MO-001], Instructie gebruik apparatuur (verpleegafdelingen) [P2-MO-003], Handhygiëne [P2-MO-006], Steriel staan praktijk [P2-MO-005], Hygiene en infectiepreventie [P2-MO-007]

Facilitair [P2-Fac], Training Meals on Wheels [P2-Fac-002], HACCP [P2-Fac-002], Basiskennis Dieetleer [P2-Fac-003], Culicart [P2-Fac-004]

Medische Apparatuur [P2-MA], Bediening Rontgen [P2-MA-001], Instructie apperatuur KCHLT [P2-MA-004], Instructie gebruik apperatuur anesthesiemedewerkers [P2-MA-003], Point of Care testing apparatuur (LAB) [P2-MA-002]

Overig [P4]

Opbouw: Theoretisch deel (theorietoets) - 60% Voorbereidingsopdracht Praktijk-training (vaardigheidstoets)

Management [P4-Man], Jaargesprekken en competenties (voor leidinggevenden) [P4-Man-002], Verzuimgesprekken voeren [P4-Man-003], Competentiemanagement voor leidinggevende [P4-Man-001], Projectmanagement [P4-Man-004], Werkbegeleiding [P4-Man-005]

Secretarieel/ Administratief [P4-S/A], Digitaal notuleren op de laptop [P4-S/A-002], Notuleren [P4-S/A-001], Medische terminologie [P4-S/A-003], Toetsenbordvaardigheid [P4-S/A-004], Spreekvaardigheid Engels [P4-S/A-005]

Specifieke computervaardigheden [P4-SCV], Digitaal verpleegkundig dossier [P4-Scv-001], ParaNise voor paramedici [P4-Scv-005], RAP [P4-Scv-003], LIS Systeem [P4-Scv-012], Zorgwerkstation [P4-Scv-004a], V5 [P4-Scv-004b], EVS - Electronisch voorschrijfsysteem [P4-Scv-002], Ultimo [P4-Scv-006], Beheer DKS [P4-Scv-011], DRP [P4-Scv-008], Culicart [P4-Scv-009], Medische Automatisering [P4-Scv-010], Intranet [P4-Scv-007], Elektronisch Verloskundig Dossier [P4-Scv-010], ChipSoft [P4-SCV-100], Verpleegkundig Dossier [P4-SCV-110]

ARBO-veiligheid-kwaliteit [P4-AVK], Voorkomen en hanteren van agressie en/of normvervagend gedrag [P4-AVK-007], Beeldschermwerk [P4-AVK-002], Fysieke belasting [P4-AVK-003], instructie valpreventie [P4-AVK-004], vaardigheidsinstructie fixatiemateriaal [P4-AVK-005], PRISMA training [P4-AVK-006], Til- & Transfertechnieken [P4-AVK-008], Veiligwerken met Stralingshygiene [P4-AVK-009], CRM training [P4-AVK-010], Interne auditing [P4-AVK-011], BHV [P4-AVK-001], Veilig werken met cytostatica [P4-AVK-012], Ergocoach [P4-AVK-013], Workshop Werk & prive in balans [P4-AVK-014]

Communicatie [P4-Com], Feedback geven & Ontvangen [P4-Com-001], Klantvriendelijk bejegening [P4-Com-003], Smart formulieren [P4-Com-002], Verantwoordelijkheid [P4-Com-004], Zelfkennis [P4-Com-005], Bevolgenheid [P4-Com-006], Teamwork [P4-Com-007], Focus [P4-Com-008]

Algemene computervaardigheden [P4-ACV], Windows [P-ACV-001], Word [P-ACV-002], Excel [P-ACV-003], Powerpoint [P-ACV-004], Outlook [P-ACV-005], LinkedIn [P-ACV-006], Starten met Facebook [P-ACV-007], Twitter [P-ACV-008], Zakelijk gebruik social media [P-ACV-009], Zoeken met google [P-ACV-010], Social Media op het leerplein [P4-ACV-011]

Medische apparatuur [P3]

Processen in PulseWeb [PP]

Contentontwikkeling [PP-CO]

Een manual ontwikkelen [AMA]

Een module ontwikkelen (AMO)

Ontwerpen (AWE)

Praktijk (APR)

Instructiemanual voor auteurs [PP-CO-001]

Standaard formaat module [PP-CO-002]

Manual en modules voor Auteurs [PP-OM]

Import Zorg-succes [PP-ZS]

Didactische vaardigheden [PP-DV]

Objectief beoordelen [PP-DV-001]

Didactische vaardigheden auteurs [PP-DV-002]

Zorgnetwerk PulseWeb [PP-ZN]

Inzage in modules [PP-ZN-001]

Zorgboog [P5]

Bedrijfshulpverlening [P5-BHV]

Eerste hulp [P5-BHV-001]

Communicvatie, Brand & Ontruiming [P5-BHV-002]

Hygiëne [P5-HYG]

Persoonlijke hygiëne [P5-HYG-001]

Voorbehouden en risicovolle handelingen [P5-VBH]

COPD niveau 3 [P5-VBH-001]

COPD niveau 3IG, 4, 5 [P5-VBH-001a]

Ducubitus & Chronische wondzorg niveau 3 [P5-VBH-003]

Decubitus & Chronische wondzorg niveau 3IG, 4, 5 [P5-VBH-004]

Diabetes Mellitus [P5-VBH-005]

Incontinentie [P5-VBH-006]

Injecteren [P5-VBH-007]

Katheterzorg niveau 3 [P5-VBH-008]

Katheterzorg niveau 3IG, 4, 5 [P5-VBH-009]

Sondevoeding niveau 3IG, 4, 5 [P5-VBH-009]

Stomazorg [P5-VBH-011]

Stomazorg niveau 3IG, 4, 5 [P5-VBH-012]

Therapeutisch Elastische kousen [P5-VBH-013]

Ambulante Compressie Therapie niveau 3IG, 4, 5 [P5-VBH-014]