Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Franciscus Leerplein by Mind Map: Franciscus Leerplein
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Franciscus Leerplein

Dagverpleging [S-Dag]

Specifieke leerlijn [S]

3A/B [S-3ABC]

Radiologie [S-Rad]

6A [S-6A]

CCU [S-CCU]

IC [S-IC]

IC / CCU [S-ICC]

Neurologie [S-Neu]

Apotheek [S-Apo]

Dialyse [S-Dia]

Facilitaire zaken [S-Fac]

Fysiotherapie [S-Fys]

Kinderafdeling [S-KA]

Laboratoria [S-Lab]

Longafdeling [S-Lng]

Medisch Technisch [S-MT]

OK [S-OK]

Verloskunde [S-Vlk]

Afdeling Interne [S-Int]

Kellebeek [S-Kel]

Polikliniek [S-poli]

Theoretisch [T]

(D) Direct patiëntgebonden [T-DPg]

(I) Indirect Patiëntgebonden [T-IPg]

Overig [T-Ov]

Generalistisch (generieke leerlijn) [G]

Introductie/ Inwerken [G-IW]

Personeel& Organisatie [G-P&O]

Facilitair

Algemeen generiek [G-Alg]

Praktische leerlijn [P]

Medisch [P1]

Medisch ondersteunend [P2]

Opbouw:
 Theoretisch deel (theorietoets) - 80%
 Voorbereidingsopdracht
 Praktijk-training (vaardigheidstoets)

Overig [P4]

Opbouw:
 Theoretisch deel (theorietoets) - 60%
 Voorbereidingsopdracht
 Praktijk-training (vaardigheidstoets)

Medische apparatuur [P3]

Processen in PulseWeb [PP]

Contentontwikkeling [PP-CO]

Manual en modules voor Auteurs [PP-OM]

Import Zorg-succes [PP-ZS]

Didactische vaardigheden [PP-DV]

Zorgnetwerk PulseWeb [PP-ZN]

Zorgboog [P5]

Bedrijfshulpverlening [P5-BHV]

Hygiëne [P5-HYG]

Voorbehouden en risicovolle handelingen [P5-VBH]